Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 20

Istraživanje Gartner Poslovna vrednost ili realizacija koristi vodeći prioritet optimizacije IT troškova Prema nedavnom Gartnerom istraživanju, optimizacija IT troškova u većini organizacija sada je uglavnom fokusirana na optimizaciju poslovanja umesto na smanjenje troškova. Ispitanici su otkrili da je njihov glavni kriterijum za odabir prioriteta za optimizaciju troškova ostvarivanje poslovne vrednosti ili benefita a ne najveće ili najbrže smanjenje troškova. R ezultati istraživanja ukazu- ju na to da je optimizacija troškova postala kontinu- irana disciplina fokusirana na po- slovanje, koja pokreće potrošnju i redukciju troškova, istovremeno maksimizirajući poslovnu vrednost”, izneo je Stewart Buchanan, pot- predsednik istraživanja u Gartneru. “Nije dovoljno jednostavno smanji- ti IT potrošnju; CIO-i moraju da re- investiraju u rast i transformaciju da Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187 bi se isporučila veća vrednost. Oni koji propuste da se uključe u optimi- zaciju rizikuju da im odluke o uštedi nametne savetodavna organizaci- ja s manjim razumevanjem IT-a ili mogućnosti digitalne tehnologije.”