Internet ogledalo #187 IO 187 PDF - Page 14

Kvantno računarstvo IBM Vesna Kovačević vesna@internetogledalo.com Nije sve u broju kjubita Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 187