Internet ogledalo #187 IO 187 PDF

• Broj 187 • Bezbednost i zaštita: Crypto-Mining napadi i njihov uticaj na preduzeća Predviđanje: Ozbiljan nedostatak I&O veština Kvantno računarstvo: Nije sve u broju kjubita ISSN 1821 - 4169 www.internetogledalo.com www.ogledalo.rs