Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 9

dao je Boris Vukić, partner u Adizes SEE, svojim posmatranjem sajber bez- bednosti kroz prizmu poslovnih lju- di i primenom Adižes metodologije. Konstatacijom da su promene kon- stanta života i poslovanja, Boris je pod- setio da one mogu biti opasnost ili šansa, zavisno od pristupa i činjenice da li su neočekivane ili se neko pri- premi za njih, kao i da ličnim i po- slovnim uzrastanjem i problemi po- staju kompleksniji, a njihovo rešavanje traži sve sofisticiranija rešenja. Bio je to odličan šlagvort Daliboru Ratkoviću, IT Security direktoru kompanije TeleGroup, koji je podsetio da su nove tehnologije, koje donose pozitivne promene u poslovanje, donele i neke nove, kompleksnije, izazove u pogledu bezbednosti. “Kako se tehnologija ubrzano raz- vija, tako se ubrzano razvijaju i novi načini ugrožavanja sigurnosti“, rekao je Dalibor Ratković, naglašavajući da su u današnjem povezanom svetu promene lančane, faktori rizika sve brojniji, a štete potencijalno sve veće. Predavanja koja su usledila imala su za cilj upravo da poduče prisutne kako da zaštitite svoj biznis, pravilno reagujući pre, tokom i nakon napada. Đorđi Ač (Gyorgy Acs), Cyber- security Consulting Systems Engi- neer Cisco Systemsa, je detaljno opisao različite varijante ransom- vera i načine njegovog funkcioni- sanja, a kao rešenje ponudio Cisco Ransomware Defence Solution. Edin Rizvanbegović, direktor pro- se fokusirao na prevenciju napred- nih pretnji, ukazujući na sendblast rešenja ove kompanije kao način da se spreče malver i zero-day napa- di, uz istovremeno obezbeđivanje brze isporuke bezbednog sadržaja korisnicima. On je pažnju prisut- nih posebno usmerio na SandBlast Mobile rešenje ove kompanije koje štiti uređaje u preduzeću od svih ve- ktora napada. Žiga Benedik, Regional Account Manager kompanije Trend Micro za Adrijatik regiju, je u okviru svog predavanja predočio da pored ran- somvera oko koga se diže najviše buke postoje i druge opasnosti o kojima se manje priča, kao takve navodeći sajber napade pomoću SWIFT bankarske mreže i računarski crv Konfiker (Conficker). Takođe je apostrofirao značaj toga da korisnici dobiju višeslojnu zaštitu od jednog vendora i predstavio Trend Micro portfolio kojim se obezbeđuju si- gurnost hibridnog clouda, odbrana mreže i zaštita krajnjih korisnika. daje Check Pointa za Adrijatik regiju, IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184