Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 6

Sadržaj

Dešavanja
Region
Održana sedma Telegroup Infosec konferencija Uz prisustvo više od dve stotine IT stručnjaka iz celog regiona na Jahorini je 16 . novembra 2017 . održana sedma po redu Telegroup Infosec konferencija u Bosni i Hercegovini .
Bezbednost i zaštita
Check Point : Najtraženiji malver u oktobru
Rudarenje kriptovalute predstavlja novu pretnju
Intervju
Edin Rizvanbegović , direktor prodaje za Adrijatik regiju , Check Point
Najnoviji Check Pointov Global Threat Index je pokazao da su tokom oktobra kripto rudari bili preovlađujući oblik malvera kako su organizacije targetirane varijantom CoinHive , podseća Check Point Research Team tekstom objavljeim na kompanijskom blogu .
Intervju
Napredna rešenja za zaštitu od naprednih pretnji Na nedavno održanoj Telegroup Infosec konferenciji na Jahorini vrlo zapaženo predavanje imao je Edin Rizvanbegović , direktor prodaje za Adrijatik regiju u kompaniji Check Point Software Technologies , koji je akcenat stavio na rešenja za naprednu zaštitu koje ova kompanija nudi svojim korisnicima . Sažet izvod iz svoje prezentacije gospodin Rizvanbegović je dao u kratkom intervju za naš časopis .
Žarko Kecić v . d . direktora RNIDS-a i rukovodilac Sektora IKT servisa
Po najboljoj svetskoj praksi Savremeno poslovanje se u velikom procentu obavlja preko interneta i ukoliko sistemi kompanije koja je zadužena za njihovo normalno funkcionisanje ne bi radili , ni poslovni sistemi većine kompanija ne bi bili dostupni . Registar nacionalnog internet domena Srbije ( RNIDS ) ulaže , po rečima Žarka Kecića , vršioca dužnosti
XX6
Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96 / 97 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184
Sadržaj Dešavanja Bezbednost i zaštita Region Check Point: Najtraženiji malver u oktobru Održana sedma Telegroup Infosec konferencija Uz prisustvo više od dve stotine IT stručnjaka iz celog regiona na Jahorini je 16. novembra 2017. održana sedma po redu Telegroup Infosec konferencija u Bosni i Hercegovini. Rudarenje kriptovalute predstavlja novu pretnju Intervju Edin Rizvanbegović, direktor prodaje za Adrijatik regiju, Check Point Najnoviji Check Pointov Global Threat Index je pokazao da su tokom oktobra kripto rudari bili preovlađujući oblik malvera kako su organizacije targetirane varijantom CoinHive, podseća Check Point Research Team tekstom objavljeim na kompanijskom blogu. Intervju Napredna rešenja za zaštitu od naprednih pretnji Na nedavno od ,[FVVw&Wf6V2ЦfW&V6&g&[V&VFfPRVF&f&VvfHrF&VF"&FRG&F&VvRR斦6V6B6gGv&PFV6vW2R6VB7Ff&\ZV&VFRZFGRRf斦VF7fЦ&666[WBfB7fR&WVF6Pv7F&f&VvfHrRFR&FFW'fPZ H62`FW&WBvVF'W6W72bFV6vW2vR'&bpFW&WBvVF'W6W72bFV6vW2vR'&@[&V6HrbBF&VF&$E2'VfF06VF&B6W'f6&Ʀ7fWG6&66g&VV6fR6RRfVƖ&6VGP&fƦ&VFW&WFVƖ67FV֒Ч斦RRG\[V榖f&gV66RR&&Fƒ6f67FV֐f\HvR斦R&&ƒF7GW&Vv7F 6rFW&WBFV7&&R$E2V[R&\H֖ [&V6Hvg,Z6G\[7F