Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 43

mogu da prosperiraju. “Tehnološki sektor – koji je u stanju da dobije mnogo, ili više nego bilo koja in- dustrija, od kvalifikovane radne snage digitalnog doba – treba da investira u stvaranje 'drugog ta- lasa' tehnološke disrupcije, koji omogućava svima da učestvuju u ekonomiji 21. veka”, kaže ona. Po njoj, imperativ je da dostupni i transparentni podaci o lokalnim poslovima budu pristupačni oni- ma koji traže posao i poslodavci- ma. Takođe, treba uključiti podatke o veštinama potrebnim za određene poslove, a ne samo zahteve u vezi sa stepenom stručne spreme ili radnim iskustvom. Takvi podaci bi omogućili onima koji traže posao da bolje razumeju koji se poslovi traže, koje se veštine zahtevaju i pomo- gli im u identifikovanju potencijal- nih odgovarajućih veština. “Ovo će podrazumevati bolje alate nego što su dostupni na tržištu, a jedino su tehnološke kompanije kvalifikovane da ih razviju”, zaključuje Baird. “Otkrivanje” poslova Googleov Cloud Job Discovery obećava razvoj u tom pogledu. On primenjuje Googleovo pretraživanje i mogućnosti mašinskog učenja kako bi se osnažilo pametnije traženje poslova, a pronalaženje pravih po- slova za prave tražioce posla učinilo lakšim. “To je ontologija poslova, sektora i veština koje oni zahtevaju koja se neprestano uči i raste, a ima izvor u Googleovoj mreži. Zamislite prednost od inkorporiranja dodat- nih mogućnosti, kao što su integ- risani HR alati koji iskorišćavaju te podatke ili predstavljanje poslo- va i zahtevanih veština u konteks- tu najnovijih informacija o lokalnom tržištu rada”, navodi se u postu na Linkedinu. Tehnologija pretraživanja je već efikasno primenjena za pomoć zdravstvu, gde se radi analiziranje pretraga da bi se mapiralo gde se počeci bolesti pojavljuju ili bi mogli da se pojave. Autorka posta podseća da su potrebni tehnološki stručnjaci za primenu te analitičke i maping tehnologije za tržište rada. Po nje- nom mišljenju, mape poslova bi mo- gle da otkrivaju dobra otvorena rad- na mesta, da navode tačne potrebne veštine, da pokažu gde je vreme po- punjavanja radnog mesta najkraće IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184