Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 39

Guy Tweedale, regionalni pot- predsednik Rocket Softwarea, sma- tra da je mejnfrejm sve samo ne mrtav. “Predviđanja za kraj me- jnfrejma nikada nisu bila u tolikoj meri pogrešna, kao što su danas. To je jedan od primera 'lažnih ves- ti' tehnološke industrije. U stvarnos- ti, većina vodećih svetskih kompani- ja, posebno u bankarskoj industri- ji, nastavlja da zavisi od mejnfrejma po pitanju svojih ključnih poslovnih procesa”, rekao je on za ITPro. “Kompanije žele sigurnu, skalabil- nu i fleksibilnu platformu koja or- ganizacijama obezbeđuje poverenje koje im je potrebno i koje njihovi kli- jenti očekuju. Mejnfrejm isporučuje upravo to -