Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 34

Istraživanje IDC Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Ubrzano usvajanje javnog clouda Prema IDC-u, svetski rast prihoda javnih cloud servisa je do kraja prve polovine 2017. ostao snažan... P rema novim rezultatima IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tra- ckera, svetsko tržište javnih cloud servisa je u prvoj polovini 2017. (1H17) poraslo 28,6% u odnosu na isti period prošle godine, sa prihodi- ma koji iznose 63,2 milijarde dolara. Dakle, ukupni prihod za prvu po- lovinu godine bio je malo veći od onog što je IDC predviđao. “Usvajanje javnog clouda se ubrza- va u velikoj meri kako preduzeća prepoznaju da je cloud postao lan- sirna rampa za praktično svaku IT inovaciju u poslednja 24 meseca - uključujući AI, blockchain, kvantno računarstvo i drugo. Organizacije koje nisu na javnom cloudu biće sve više izolovane od sveta tehnoloških inovacija”, smatra Frank Gens, viši potpredsednik i glavni analitilar u IDC-u. Po regionima... Iako se rast snažniji od očekivanog desio u svim regionima, Azija/Pacifik je doživela najveći regionalni rast od 38,9% i sada predstavlja 11,5% celo- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184