Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 30

Data centri Nadogradnja Potrebno je par koraka za modernizaciju data centra Preći sa tradicionalnog na savremeni, pametni data centar, može se činiti nepremostivim zadatkom, ali put do toga je jasan i jednostavan. Potrebno je samo pažljivo pratiti korake. Hajrudin Džananović, IT Division Sales Director ITD, Schneider Electric L judi koji upravljaju data centrima, koji pokušavaju da usklade postrojenja naprav- ljena starijim tehnologijama s po- slovnim zahtevima svojih današnjih Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 klijenata, često sami sebe uhvate u razmišljanju o tome kako bi sve to radije ostavili i napravili potpu- no novi data centar. Ali, ako ne- mate pozamašan račun u banci ili