Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 22

tehničke strane potpuno spreman za potpisivanje top-level zona , tj . . rs i . срб zona , i ja očekujem da će krajem decembra ili početkom januara naše zone biti potpisane i da ćemo na taj način još više povećati bezbednost naših DNS sistema .
Među svetskim stručnjacima
Vi ste aktivni član mnogih međunarodnih radnih grupa za unapređenje i bezbednost DNS sistema . Recite nam nešto o tome ?
RNIDS je član mnogih međunarodnih organizacija , između ostalog i CENTR-e koja je asocijacija evropskih ccTLD registara , kao i ICANN-a , globalne organizacije koja propisuje pravila i preporuke za funkcionisanje interneta . Moje kolege i ja smo članovi mnogih radnih grupa u obe organizacije i aktivno učestvujemo i doprinosimo uspostavljanju boljih uslova i bezbednijem internetu . Ono što bih želeo da istaknem i da se pohvalim je da sam od februara ove godine i član prestižnog tima za proveru bezbednosti i stabilnosti globalnih jedinstvenih identifikatora na internetu , a to obuhvata DNS sisteme , IP adrese i AS brojeve . Cilj ovog tima je da izvrši proveru i da pruži preporuke za dalja unapređenja ( u narednih pet godina ) sistema jedinstvenih identifikatora na internetu i samih DNS sistema na globalnom nivou . Ono što sam ja lično radio jeste provera DNS sistema ICANN-a , provera IANA funkcije prilikom kreiranja zonskih fajlova i takođe provera bezbednosti i stabilnosti samih sistema ICANN-a . To je obuhvatalo proveru bezbednosnih sistema , njihovih rizika , proveru njihovih sistema za backup , za business continuity – nastavak poslovanja itd . I trebalo bi da od sredine sledeće godine ove preporuke budu gotove i da se krene sa implementacijom . Mi takođe u nekom narednom periodu imamo nameru da analiziramo moguće buduće opasnosti za funkcionisanje globalnog interneta , tako da očekujem da će kompletan izveštaj sa preporukama biti gotov do kraja naredne godine . Io
Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184
tehničke strane potpuno spreman za potpisivanje top-level zona, tj. .rs i .срб zona, i ja očekujem da će kra- jem decembra ili početkom januara naše zone biti potpisane i da ćemo na taj način još više povećati bez- bednost naših DNS sistema. Među svetskim stručnjacima Vi ste aktivni član mnogih me- đunarodnih radnih grupa za unapređenje i bezbednost DNS sistema. Recite nam nešto o tome? RNIDS je član mnogih međuna- rodnih organizacija, između ostalog i CENTR-e koja je asocijacija evrop- skih ccTLD registara, kao i ICANN-a, globalne organizacije koja propisu- je pravila i preporuke za funkcioni- sanje interneta. Moje kolege i ja smo članovi mnogih radnih grupa u obe organizacije i aktivno učestvujemo i doprinosimo uspostavljanju boljih uslova i bezbednijem internetu. Ono što bih želeo da istaknem i da se pohvalim je da sam od feb X\BݙH[HH1#[[\qo[XBHݙ\H^YHHX[BHؘ[ZY[[ZY[YKB]ܘHH[\]KH؝ZKBH\[YKTY\HHTB]K[ݛ[XHHH^hZHB\HHHqoH\ܝZHH[B[\q$Y[H H\YZ]KBJH\[XHY[[ZY[YZ]BHH[\]HH[ZZ\[XB[\]Y[\[\ XY\XY^[Hڈ N Hؘ[H]Kۛ1h][HBq#[Y[\Hݙ\H\KBXHPSXKݙ\HPSH[KBH[ZHܙZ\[HۜZZݘBHZ$YHݙ\H^YHHKB[H[ZZ\[XHPSXKšH؝Z][ݙ\H^YۚZ\[XKZݚZ^ZKݙ\HKBݚZ\[XHHX\ H\[\˜۝[Z]H8$\]Zݘ[H] HX[HHܙY[HYq!B[HݙH\ܝZHYHBHHHHܙ[HH[\[Y[XKBKZHZ$YHHZH\YB\[H[X[[\HH[[^\KB[!HYq!H\ۛHB[[ۚ\[Hؘ[[\]KZH#YZZ[HH1!H\][^qh]ZH\ܝZ[XH]H݂ܘZH\YH[K[