Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 18

In­t er­v ju Žarko Kecić v.d. direktora RNIDS-a i rukovodilac Sektora IKT servisa Razgovor vodio: Zoran Kovačević zoran@internetogledalo.com Po najboljoj svetskoj praksi Savremeno poslovanje se u velikom procentu obavlja preko interneta i ukoliko sistemi kompanije koja je zadužena za njihovo normalno funkcionisanje ne bi radili, ni poslovni sistemi većine kompanija ne bi bili dostupni. Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) ulaže, po rečima Žarka Kecića, vršioca dužnosti direktora RNIDS-a, mnogo truda, energije i novca da ti sistemi rade stabilno i da domeni koje ova organizacija registruje budu stalno dostupni. U intervjuu koji je dao za naš časopis gospodin Kecić govori o svemu tome, ali i o razlozima zbog kojih se RNIDS nalazi u grupi od samo sedam TLD-ova koji nikad nisu pali. RNIDS već dugi niz godina odr- žava i razvija DNS sistem za .rs i .срб domene. Interesantno je da ste u 7 TLD registara domena u svetu koji su radili bez prekida (100% up- time). Šta je sve bilo potrebno da uradite da bi se to postiglo? Kao ccTLD registar za nacionalne domene .rs i .срб, RNIDS ima posebnu važnost i posebnu ulogu da naši siste- mi rade non stop kako bi svi dome- ni u ovim domenskim prostorima bili dostupni. Mnogi ljudi ne znaju čime se mi stvarno bavimo, a naša ključna uloga je da domeni koje naši korisni- ci odaberu i registruju kod nas budu i dostupni i vidljivi preko interneta. Sve više i više kompanija se bavi poslova- njem na internetu, a ukoliko naši sistemi ne bi radili, ni njihovi poslovni sistemi ne bi bili dostupni. Tako da mi ulažemo mnogo truda, energije i novca da naši sistemi rade stabilno i da domeni koje mi registrujemo budu dostupni non stop. Ono čime možemo da se pohva- limo je da od osnivanja, od početka Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 rada RNIDS-a, naši DNS sistemi nisu nijednom pali, bili su dostupni 100% vremena. To je, pre svega, zahvaljujući našem trudu da koristimo najbolju svetsku praksu, a takođe i upotre- bi naših partnerskih DNS organizaci- ja, jer RNIDS ima negde oko 400 ser- vera globalno raspoređenih u sve- tu kroz različite Anycast Cloude koji pružaju uslugu DNS-a za naše ko- risnike. Mi ćemo se i dalje truditi da unapređujemo naše DNS sisteme i sistem za registraciju, ali i u ovom trenutku se nalazimo u samom vrhu,