Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 17

za isporuku dodatnog malvera na infici- rane domaćine, ali može biti modi- fikovan da kreira različite tipove bot- neta. Najpopularniji malver korišćen za napad na mobilnu imovinu orga- nizacije je doživeo jednu promenu od septembra, zajedno sa Android ransomverom LeakerLocker koji se pojavljuje na drugom mestu. Top 3 “najtraženija” mobilna malvera 1. Triada – modularni backdoor za Android koji daje superkorisničke privilegije preuzetom malveru, bu- dući da mu pomaže da se embeduje u sistemske procese. Triada se takođe pokazala kao prevara sa URL-ovima koji su učitani u brauzer. Check Point’s Global Threat Impact Index i njegova ThreatCloud Mapa su izrađeni od strane Check Pointovog ThreatCloud intelidžensa, najveće kolaborativne mreže za borbu sa sajber kriminalom, koja dostavlja podatke o pretnjama i trendovima napada od globalne mreže senzora pretnji. ThreatCloud baza podataka sadrži preko 250 miliona adresa analiziranih za otkrivanje botova, više od 11 miliona potrpisa malvera i preko 5,5 miliona inficiranih veb sajtova, i identifikuje milione tipova malvera dnevno. 2. LeakerLocker – koji čita lične podatke korisnika i onda ih prezen- tuje korisniku i ucenjuje ga da će ih istaći online ako ovaj ne plati. 3. Hiddad – Android malver koji prepakuje legitimne aplikacije i onda ih objavi u prodavnici treće strane. Njegova glavna funkcija je prikaziva- nje oglasa, ali je takođe u mogućnosti da dobije pristup ključnim bezbed- nosnim detaljima ugrađenim u OS, omogućavajući napadaču da se do- kopa osetljivih korisničkih podataka. Korisna adresa Check Pointovi resursi za preven- ciju pretnji su dostupni na: http://www.checkpoint.com/threat- prevention-resources/index.html Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184