Internet ogledalo #184 IO 184 | Page 16

server da bi dobio instrukcije. 5. ↑ Zeus – bankarski trojanac koji koristi man-in-the-browser keystroke logovanje i formira grabing kako bi ukrao bankarske informacije. 6. ↑ CoinHive – Crypto Miner dizaj- niran da izvršava online rudarenje Monero kriptovalute kada korisnik po- sećuje veb stranicu bez korisničkog odobrenja. Implementirani JavaScript koristi velike računarske resurse ma- šina krajnjih korisnika za rudarenje koi- na, tako utičući na performanse siste- ma. 7. ↑ Ramnit – bankarski trojanac koji krade bankarske kredencijale, FTP lozinke, kukije sesije i lične po- datke. 8. ↓ Fireball – browser-hijacker koji se može pretvoriti u potpuno funkcio- nalan preuzimač malvera. On je spo- soban za izvršavanje svakog koda na Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 mašinama žrtvi, što rezultira širokim spektrom akcija, od krađe kredenci- jala do preuzimanja dodatnog mal- vera. 9. ↓ Pushdo – trojanac koji se koris- ti za inficiranje sistema i onda preuzi- manje Cutwail spam modula, a takođe se može koristiti za instaliranje dodat- nog malvera treće strane. 10. ↑ Andromeda – modularni bot koji se uglavnom koristi kao zadnja vrata