Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 15

potrebu za naprednim tehnologi- jama za prevenciju pretnji. To bi tre- balo da uključuje višeslojnu strate- giju sajber bezbednosti koja štiti i od uspostavljenih porodica malvera i od potpuno novih zero-day pretnji. Top 10 najtraženijih malvera * Strelice se odnose na promenu u rangu u odnosu na prethodni mesec. 1. ↔ RoughTed –odgovoran za niz prevara, eksploita i malvera. On može da bude korišćen za napad na bilo koji tip platforme i operati- vnog sistema, a koristi ad-blocker premošćavanje i otiske prstiju kako bi se osiguralo da isporučuje najre- levantniji napad. 2. ↔ Locky – ransomver koji je počeo sa distribucijom u februaru 2016. i uglavnom se širi preko spam e-mailova koji sadrže downloader prerušen u Word ili Zip atačment, koji onda preuzima i instalira malver koji enkriptuje fajlove korisnika. 3. ↑ Seamless – Traffic Distribution System (TDS), koji funkcioniše uz pomoć tihe redirekcije žrtve na ma- licioznu veb stranicu, vodeći u infek- ciju preko exploit kita. Uspešna in- fekcija će omogućiti napadaču da preuzme dodatni malver radi posti- zanja cilja. 4. ↔ Conficker – crv koji omo- gućava operacije na daljinu i preuzi- manje malvera. Inficirana mašina se kontroliše uz pomoć botneta koji kontaktira svoj Command & Control IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184