Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 12

In­t er ­v ju Edin Rizvanbegović, direktor prodaje za Adrijatik regiju, Check Point Razgovor vodila: Nina Kovačević nina@internetogledalo.com Napredna rešenja za zaštitu od naprednih pretnji Na nedavno održanoj Telegroup Infosec konferenciji na Jahorini vrlo zapaženo predavanje imao je Edin Rizvanbegović, direktor prodaje za Adrijatik regiju u kompaniji Check Point Software Technologies, koji je akcenat stavio na rešenja za naprednu zaštitu koje ova kompanija nudi svojim korisnicima. Sažet izvod iz svoje prezentacije gospodin Rizvanbegović je dao u kratkom intervju za naš časopis. Šta sve obuhvataju CheckPointova Advanced Protection rešenja? U biti, Advanced Protection kod CheckPointa znači više stvari. To je nadogradnja na postojeću infrastruk- turu koju naši krajnji korisnici koriste. U toj sferi govorimo o sandboxing tehnologiji ili, kako je CheckPoint zove, SandBlast tehnologiji koja je zastupljena po više nivoa. Pr- venstveno na mrežnom nivou, gde se juzeri štite od atačmenata koji su maliciozni ili potencijalno malicioz- ni. Druga stvar je zaštita na samim mobilnim uređajima, kao i na ba- znim stanicama. CheckPoint je za- stupljen kao end-to-end rešenje. U Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184 tom Advanced Network Protectionu mi možemo da zaštitimo korisnike od ransomvera kao što je WannaCry, Petya, Bad Rabbit, a toga će biti sve više i više. Dakle, to je celokupna zaštita ba- znih stanica, na mrežnom nivou, kada su juzeri u samoj mreži u kor- poraciji, kao i mobilnih uređaja, jer