Internet ogledalo #184 IO 184 - Page 10

Davor Perat , Senior Technology Consultant u kompaniji Symantec , je
kroz predavanje o obezbeđivanju veb gejtveja predstavio sofisticirani ekosistem tehnologija ove kompanije , koje zajedno štite organizaciju u cloudu .
Predrag Aleksić , Presales Consultant u kompaniji Gemalto , je nakon kratkog predstavljanja same
kompanije detaljno opisao njena rešenja za enkripciju .
Uporedo sa ovim predavanjima odvijala se tehnička sesija , gde su prisutni imali priliku da kroz primere iz prakse uče o metodama i tehnikama borbe protiv cyber pretnji .
Tradicionalno , konferencija je završena nagradnom igrom u okviru koje su dva dobitnika osvojila produženi vikend u hotelu “ Termag ” na Jahorini , a jedan Samsung tablet .
TeleGroup Infosec konferencija , pokrenuta sa ciljem podizanja nivoa informacione bezbednosti zapadnog Balkana , postala je jedan od najznačajnijih IT Security događaja u regionu . Konferencija podržava napore regionalnih IT asocijacija u skretanju pažnje državnim strukturama i široj javnosti o informacionoj bezbednosti kao najznačajnijem resursu svake države , kao i postojanju sve sofisticiranijih pretnji u sajber prostoru koje mogu da ugroze stabilnost regionalne privrede i društva .
Informaciona bezbednost predstavlja skup mera koje omogućavaju jednom informacionom sistemu zaštitu tajnosti , integriteta , raspoloživosti , autentičnosti i neporecivosti podataka . Ona podrazumeva funkcionisanje informacionog sistema kako je predviđeno , kada je predviđeno i pod kontrolom ovlaštenih lica . BiH i Srbija su u Budimpešti 2001 . godine potpisale Konvenciju o sajber kriminalu , ali ni danas nemaju nacionalni tim za kompjuterske incidente iako su građani , kompanije i institucije izloženi napadima . Io
Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 184
Davor Perat, Senior Technology Consultant u kompaniji Symantec, je kroz predavanje o obezbeđivanju veb gejtveja predstavio sofisticira- ni ekosistem tehnologija ove kom- panije, koje zajedno štite organiza- ciju u cloudu. Predrag Aleksić, Presales Con- sultant u kompaniji Gemalto, je na- kon kratkog predstavlja H[YB\[ZH][\[qhY[HH[ܚ\ZK\ܙYHݚ[HY][[XBZ[HHZq#ZH\ZKHB\]H[X[H[ZHHܛވ[Y\B^ZHq#YHY][XHHZZ[XBܘH]X\]KYX[ۘ[ۙ\[ZHB]hY[HYܘYHYܛHHݚKBHڙHHHؚ]ZHݛښ[Bqo[HZ[H[H8'\XY'BHZܚ[KHY[[\[X] [Qܛ\[Xۙ\[KBKܙ[]HH[[H^[B]H[ܛXX[ۙH^YHKBY[[K[HHY[[\]Y[\[\ XY\XY^[Hڈ N Zq#XZZZUX\]Hq$XZHBY[۝Kۙ\[ZHo]HKBܙHY[ۘ[ZU\ZXZHHܙKB[HqoHo][HZ\[XHBhZ\ڈ]H[ܛXX[ۛڈ^Y BH[Zq#XZZ[H\\HݘZBo]K[Hژ[HݙHٚ\XKB[ZZ]HHZ\ܝHڙB[HHYܛޙHX[Y[ۘ[B]YHHqh]K[ܛXX[ۘH^YY]BH\Y\HڙH!]ZHY BH[ܛXX[ۛH\[]Hqh]]BZK[Yܚ]]K\o]K]][q#[HH\ܙX]H]KBKۘH^[Y]H[[ۚKB[H[ܛXX[ۛ\[XHZšHYq$Y[YHHYq$Y[B۝Hݛqh][ZXKRBܘZHHHY[\qh]H K[B\[H۝[ZHZ\ܚ[ZKB[K[HH[\ZHX[ۘ[B[HH\]\H[Y[HXZBܘq$X[K\[ZHH[]XZH^o[B\Y[XK[