Inteligentny System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym Inteligentny System Zarządzania Węzłem Przesiadkow

Inteligentny System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym Najczęstsze problemy miejskich dworców autobusowych: Liczni przewoźnicy nie przestrzegający rozkładów jazdy; Mieszkańcy skarżą się na obsługę pasażerską na dworcu; Autobusy są opóźnione; Zatoki autobusowe służą jako parking dla obcych przewoźników i samochodów osobowych; Infrastruktura dworcowa jest dewastowana; Kierowcy przekraczają dozwolony czas postoju i zatrzymują się przy niewłaściwych stanowiskach; Mieszkańcy nie wiedzą, gdzie mają czekać na autobus; Nadmierna emisja spalin emitowana na terenie dworca. assecods.pl