Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 4

Efter lagändringen Är det fritt fram att flyga Den 1 augusti trädde en ändring av kameraövervakningslagen i kraft som innebär att drönare utrustade med kamera inte omfattas av lagen, under förutsättning att flygningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Det är slutet på en lång rättslig resa som började redan 2014. Helt fritt fram att flyga drönare är det dock inte. Även privatpersoner och företag som an- vänder drönare måste följa lagen. De behöver dock inte följa kameraövervakningslagen, utan i stället personuppgiftslagen. I alla fall om det går att identifiera personer på bildmaterialet som drönaren filmat. – Så länge det inte är kränkande för de per- soner som filmas så är det okej att filma med sin drönare, förklarar Martin Hemberg som är jurist på Datainspektionen. Följdfrågan blir så klart, vad är kränkande? – För det första är det viktigt att poängtera att det inte räcker med att någon av de filma- ” 5 a § Lagen gäller inte vid kamera- övervakning som sker från ett obemannat luftfartyg, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Kameraövervakningslagen de personerna känner sig kränkt. Det måste vara kränkande i lagens mening. För att avgöra om en filmning är kränkande eller inte, måste det göras en juridisk bedömning. I förarbetena till den lagändring som träd- de i kraft i augusti i år ges följande exempel på när en drönarfilmning kan vara kränkande: 4 ”Ett exempel på en kränkning är användning av drönartekniken i syfte att övervaka männis- kor utan att de har möjlighet att upptäcka det. Den som använder kameraförsedda drönare måste därför göra det på ett öppet sätt. Detta kan bl