Integritet i fokus Integritet i fokus 3-2017 - Page 3

om vä r l de n Google slutar skanna innehållet i mejl ¥ Internetjätten Google uppger nu Ansiktsigenkänning på fotbollsfinal ¥ I början av juni gick finalen i Cham- pions League av stapeln i Cardiff i Wa- les. Real Madrid besegrade Juventus med 4-1. I samband med matchen an- vände den walesiska polisen ett nytt system för ansiktsigenkänning i real- tid. Det ska vara första gången som ett sådant system testats i samband med ett större idrottsevenemang i Storbri- tannien. Tekniken bygger på polisfor- don som är utrustade med kameror på taket. Videomaterialet från kame- rorna analyseras i realtid oc h matchas mot olika övervakningslistor. Listorna kan innehålla eftersökta personer, per- soner misstänkta för brott, saknade personer eller ”personer av intresse”, som den walesiska polisen skriver på sin webbplats. ”Den här tekniken för ansiktsigenkänning gör det möjligt för oss att söka, skanna och matcha bilder och video av misstänkta mot brottsda- tabaser, vilket leder till snabbare och mer exakt identifiering av personer av intresse. Tekniken kan i framtiden också förbättra vårt befintliga nätverk av övervakningskameror genom att extrahera ansikten i realtid och ome- delbart matcha dem mot listor över in- divider, inklusive saknade personer. Vi är mycket medvetna om oron för den personliga integriteten och vi utformar metoden så att vi kan försäkra allmän- heten om att det vi gör är berättigat och proportionerligt”, säger en tales- person för den walesiska polisen. Integritet i fokus nr 3-2017 – Datainspektionen att företaget kommer att sluta skanna av innehållet i Gmail-användarnas mejl för att visa personligt anpassade an- nonser. Beslutet påverkar alla de 1,2 miljarder (!) personer som idag använ- der Gmail. ”Om det är så att de vill slå ett slag för den personliga integriteten på nätet så är det en bra sak och ett steg i rätt riktning. Det är tillräckligt mycket information om oss som är på drift ändå. De stora aktörerna bör gå i bräschen för integritetshöjande åtgär- der”, säger Anne-Marie Eklund Löwin- der, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige till nyhetsbyrån TT. Google kommer dock fortsätta att på andra sätt samla in data för att kunna visa ”relevanta” annonser, bland annat via dina sökningar, din plats, webbplat- ser och appar som du har använt och videor och annonser du har sett. Du som använder Gmail kan dock stänga av det som Google kallar för person- liga annonspreferenser, vilket du gör genom att logga in på myaccount. google.com. Gratis wifi mot att städa toaletter ¥ Samtycke är ett viktigt begrepp i både personuppgiftslagen och den kommande dataskyddsförordningen. För att kunna ge sitt samtycke ska man först få bra, tydlig information om vilka personuppgifter som ska samlas in och hur de kommer att användas. Men, läser folk den typen av informa- tion? Svaret tycks dessvärre vara nej. I USA har ett företag som tillhandahål- ler wifi-hotspots smugit in ett extra villkor i sina användarvillkor som sä- ger att den som använder företagets hotspots samtycker till 1 000 timmars samhällstjänst i form av bland annat städning av toaletter och att plocka upp hundbajs i parker. I användarvill- koren framgick att den som upptäck- te skämtet kunde vinna ett pris. Av de över 20 000 personer som använde företagets hotspots under perioden då skämtet fanns med i villkoren accep- terade 99,996 procent villkoren utan att upptäcka skämtet. ”Det här tes- tet var inte avsett att vara elakt eller att driva med användarna. Vi försöker visa att det idag är viktigare än någon- sin att användare läser villkoren innan de går med på att använda gratis wifi. Vad går de med på, hur mycket av sina personuppgifter kommer de att dela med sig av och vilka möjligheter har tjänsteleverantören att använda dessa uppgifter? Vårt test visar att det är all- deles för lätt för vanliga konsumenter att bara kryssa för en ruta och därmed oavsiktligt ge upp sin personliga inte- gritet i utbyte mot gratis wifi”, säger företagets vd. Kommun får 70 000 pund i böter ¥ I Storbritannien har Datainspektio- nens motsvarighet ICO, Information Commissioner’s Office, dömt kom- munen Islington att betala böter på 70 000 pund, motsvarande 800 000 kronor. Orsaken är brister i kommu- nens webbaserade system för att han- tera parkeringsböter. I systemet är det bland annat möjligt att se bilder eller video på den påstådda parkeringsför- seelsen. Systemet var dock felaktigt ut- format vilket gjorde att det fanns risk för obehörig åtkomst av personupp- gifter om upp till 89 000 personer, i vissa fall även känsliga uppgifter om hälsa från personer som överklagat sin p-bot med hänvisning till hälso­skäl. En granskning av systemet visade att det hade skett obehörig åt- komst vid 235 tillfällen. 3