Inspirationskatalog SIRENE 2021 - Page 16

Diskussion efter øvelsen

* Var det svært at lære trinene?

* Hvordan var det at brug stemme og bevægelse sammen?

* Var det svært, da man holdt op med at bruge stemmen?

* Når frasen skulle sættes sammen med musikken, var der da nogen fra gruppen som tog over? Hvis ja, hvorfor?

Hvorfor bruger vi stemmen?

Når folk ikke er vant til at lære en frase, kan det sommetider være en god idé at sætte bevægelserne sammen med noget, man kender. Vi bruger alle sammen vores stemme hver dag, og alle i klassen kender Sarah. Når vi så siger hendes navn og kobler det til en bevægelse, er det nemmere at huske bevægelsen.