Inside Motorsports Vol. 1 2018/Q1 - Part I - Page 32

Ref er ences Used Pict ur es in or der of appear ance Nel son Pi quet i n BT52 Red Bul l RB13 Al ai n Pr ost Hel met Mer cedes Hal o Devi ce Magazi ne Cover Gi l l es Vi l l eneuve Red Bul l X2010 Head Pr ot ect i on Cover Rubens Bar r i chel l o Por sche 962 Cockpi t Empt y Tr ack Rol and Rat zenber ger Le Mans 1989 St ar t 1954 Monaco GP Ayr t on Senna I mol a Por sche 919 at Le Mans Juan Manuel Fangi o's Hel met Ayr t on Senna St at ue Aust i n F1 f ans 1965 GP St ar t Wi l l i ams FW17 Yas Vi cer oy Ji m Cl ar k i n t he Lot us 49 Fer r ar i F300 Ji m Cl ar k Mi ka Hakki nen Hel met Gr aham Hi l l Hel met HANS Devi ce Fr ancoi s Cever t i n t he Tyr el l But t on 2009, Br awn GP 001 Tom Pr yce Emer son Fi t t i pal di Hel met Mi chael Schumacher Hel met John and Henr y Sur t ees Jul es Bi anchi