INmagazine Sayı 25 Etik ve İtibar Derneği Etik ve İtibar Derneği | Page 8

MAKALE Kanunların Bittiği Yerde Başlayan Yeni Dönem

Değişen Toplumsal ve Yatırımcı Etiği ve Türkiye ’ nin Durumu

Yazı : Fikret Sebilcioğlu - SMMM , CFE , TRACE Anti-Bribery Specialist
Çevresel
, sosyal ve yönetişim ( İngilizce : Environmental , Social , and Corporate Governance veya güncel kısaltmasıyla ESG ) kriterleri , sosyal ve etik açıdan bilinçli ve genellikle genç yatırımcıların , yatırım yapmayı düşündükleri şirketlerin performansına ilişkin kullandıkları bir dizi standart .
6

Çevresel kriterler , bir şirketin doğayı korurken nasıl performans gösterdiğini ; sosyal kriterler , şirketin çalışanlar , tedarikçiler , müşteriler ve toplumla ilişkilerini nasıl yönettiğini ; yönetişim ise şirketin liderliği , yöneticilerin ücretlendirme politikaları , denetim mekanizmaları , risk yönetimi , iç kontroller ve hissedar hakları ile ilgilenir .

ESG kriterleri dikkate alınarak yapılan yatırımlar farklı şekillerde adlandırılabiliyor : sürdürülebilir yatırım ( sustainable investing ), sorumlu yatırım ( responsible investing ), etki yatırımı ( impact investing ) veya sosyal açıdan sorumlu yatırım ( socially responsible investing – SRI ). Bu tanımlara dikkat ederseniz çok açık göreceğiniz ortak olgu “ etik ”.
İş dünyası bunu ne kadar isteyerek yapıyor bilemiyorum ancak artık para kazanırken şirketlerin sosyal etki yaratma kaygıları artıyor , daha doğrusu artmak zorunda kalıyor . Çünkü toplumun beklentileri yatırımcılarda dahil tüm menfaat sahiplerini ciddi etkilemeye başladı . Yatırımcılar artık finansal getiri ile sosyal etkiyi belirli bir dengede tutmaya çalışarak yatırımlarını yapmaya çalışıyor .
Aşağıdaki tabloda son yıllarda etik ve uyum dünyasında ortaya çıkan kanunlar ve uygulamalara ilişkin gelişmeleri özetlemeye çalıştım .