INmagazine Sayı 21 Etik ve İtibar Derneği - Page 18

ETİK Sinirimize dokunabilecek gelişmeler : Nöroetik ve Nörohakların farkında mısınız ?

Nöro sözcüğü Eski Yunanca neúron " sinir " sözcüğünden alıntıdır . Daha sonraları Fransızcada kullanılan nöroloji kelimesi , sinirbilim anlamına gelip , beyin , omurilik , sinir sistemini inceleyen bir tıp alanını ifade etmekte kullanırken , günümüzde disiplinler arası bir bilim alanına dönüşmüştür .
Yazı : Av . Altuğ Özgün Yazı : Av . Burcu Seven 16