INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 43

ren insan kaynakları süreçleri , vaka ile ilgili iç soruşturma süreçleri , yargı nezdindeki süreçler derken yöneticilerin bu gelişmelere vakıf olmaları dahi o an itibariyle çeşitli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir . Tüm bu gelişmelerin ihtimali dahi çalışanların ( ve özellikle yöneticilerin ) ihlal bulgularını ortadan kaldırma iştahlarını kabartabilmektedir . Maalesef empati seansı burada bitti . İhlal iddialarının daha başında ortaya çıkmasının engellenmesi için akla gelebilecek yöntem ( her ne kadar palyatif olsa da ve hatta suç teşkil etse de ) vazonun kendi kendine kırıldığına inanılmasını beklemektir . Bunun için uygun ortam ise , ister denetimler öncesinde , isterse de sıcak bir süreç tetiklendiğinde , ilgili ilgisiz dokümanların yok edilmesi için başvurulmasıyla hazırlanır . Bunun bir alışkanlık haline gelmesi şirkette bir “ bahar temizliği ’’ havası yaratabilir . Bu bir çıkmaz sokaktır . Şirketlerin bu gibi yanlış uygulamaların önüne geçebilmeleri ise son derece mümkündür . Öncelikle şunu belirtmeliyim ki , ülkedeki rekabet hukuku bilgisi henüz öyle bir seviyede ki , gerekli gereksiz ( ve hatta kendi savunmanıza yardımcı olacak bilgi ve belgeler de dahil ) ne varsa imha ediyor olabilirsiniz . Doğru bilinen yanlışlar , yanlış bilinen doğrular … Bu bölümün başında boşuna “ Şirketlerin ‘ uyum ’ konu başlıklı bir sorun ile karşılaşmaları illa uyumsuzluk yaptıkları anlamına gelmemektedir ” ifadesine başvurulmadı . Bulguların ortaya çıkması her şartta tüm taraflar için en sağlıklı sonucu doğuracaktır . Şirketlerin tüm
BULGULARIN ORTAYA ÇIKMASI HER ŞARTTA TÜM TARAFLAR IÇIN EN SAĞLIKLI SONUCU DOĞURACAKTIR . ŞIRKETLERIN TÜM EVRAKLARINA SAHIP ÇIKMASI ÇOĞU ZAMAN REKABET UYUM SEVIYESINI YUKARIYA TAŞIYACAK SONUÇLAR DOĞURUR .
evraklarına sahip çıkması çoğu zaman rekabet uyum seviyesini yukarıya taşıyacak sonuçlar doğurur . Ezberlenen yanlışlar yerine daha rekabetçi stratejilerin üzerinde çalışılabilir . Rakiplerin ihlalleri tespit edilerek bunlara karşı önlemler alınabilir . Burada en kritik nokta , “ Uyum programınız gerçek mi ?” sorusudur . Cevap sizin uyum karnenizdir . 4
Dipnotlar : ( 1 ) https :// www . nytimes . com / 2017 / 03 / 16 / business / volkswagen-diesel-emissions-investigation-germany . html ?_ r = 0
( 2 ) http :// ec . europa . eu / competition / cartels / whistleblower / index . html http :// europa . eu / rapid / press-release _ IP-17-591 _ en . htm
( 3 ) http :// www . rekabet . gov . tr / File /? path = ROOT % 2f1 % 2fDo cuments % 2fGenel +% C4 % B0 % C3 % A7erik % 2fuyumprog ram % C4 % B1 . pdf
( 4 ) Bunu yaparken asgari olarak Rekabet Kurumu ’ nun Rekabet Hukuku Uyum Programı başlıklı 2013 tarihli kılavuzundaki hususlara özel önem gösterilmesi tavsiye olunur .
( 5 ) Rekabet Kurumu ’ nun Rekabet Uyum Kılavuzu bu hususa şu şekilde referans vermektedir : “ Belirli piyasalarda , ürünlerin özellikleri , pazarın yapısı , pazara giriş koşulları , faaliyet ölçeği , rakipler arası iletişimi kolaylaştıran mekanizmaların ( teşebbüs birliği gibi ) varlığı vb . nedenlerle rekabet ihlalleri daha sık gözlenmektedir . Bu tür piyasalarda faaliyet gösteren teşebbüslerin bir rekabet hukuku uyum programını yürürlüğe koymalarını önemle tavsiye etmekteyiz ”.
( 6 ) Rekabet Kurumu ’ nun Rekabet Uyum Kılavuzu bu hususa şu şekilde referans vermektedir : “ Şirket yönetimi , bir rekabet ihlali içinde bulunulduğunu fark ettiği anda hemen harekete geçmeli , ihlale son vermeli , olayı araştırmaya başlamalı ve gerekirse rekabet otoritesini haberdar etmelidir . Özellikle , kartel anlaşmalarında pişmanlıktan yararlanmanın , rekabet otoritesine ilk haber veren firmanın en avantajlı olması nedeniyle , bazen bir çeşit yarış haline geldiği akıldan çıkarılmamalıdır .”
41
ren insan kaynakları süreçleri, vaka ile ilgili iç soruşturma süreçleri, yargı nezdindeki süreç- ler derken yöneticilerin bu gelişmelere vakıf ol- maları dahi o an itibariyle çeşitli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Tüm bu geliş- melerin ihtimali dahi çalışanların (ve özellikle yöneticilerin) ihlal bulgularını ortadan kaldırma iştahların &'F&VFVF"W6VbVЧF6V