INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 38

E T İ KA Ç M AZ Ali Ne Yapmalıdır? İşte yine etik bir dilemma ile karşınızdayız. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık mı, yoksa var mı bunun bir çıkarı? Etik duruştan uzaklaşmadan karşı karşıya kaldığımız sorunları nasıl çözeriz? E 36 vli ve iki çocuk babası olan Ali, dört yıl önce karısı Ayşe’yle birlikte B şehrinden A ilçesi- ne taşınmıştır. Çeşitli ekipmanlar için plastik parçalar üreten ��������������������������������������� küçük bir fabrika olan C Şir- ketinin de müdürü olmuştur. Fabrika, A ilçesi için büyük öneme sahiptir. Ali de çok sevdiği patronu Ahmet ile güvene dayalı bir ilişkiye sahip olduğu- nu düşünmektedir. Ali’nin fabrikasının yaşadığı sorunlardan biri, baca emis- yon değerlerinin sürekli çevre yönetmeliklerinin belirlediği değerlerin üzerinde olmasıdır. Birkaç ay önce Ali’yi arayan Ahmet, Çevre Bakanlığı’nın sorunla ilgili olarak kendisiyle temasa geçtiğini ve fabrikaya ceza kesilebileceğini söyler. Ali, bu durumun sürekli bir sorun teşkil ettiğini kabul eder fakat merkezin yeni baca temizleyicilerine yatırım yapma- ması nedeniyle ne yapacağını bilmediğini de belirtir. Ahmet yanıt olarak, yeni temizleyiciler için para olmadığını söyler. Ahmet, ayrıca diğer fabrikalarının kendi fabrikasın- dan daha kötü durumda olduğunu, buna rağmen Çevre Bakanlığı standartlarına uygun göründüklerini söyler. Ali, Ahmet’e durumu inceleyeceğinin sözünü vererek görüşmeyi sonlandırır. Derhal diğer fabrikalardaki örnek- leri araştırmaya başlar. Diğer fabrikaların yüksek emisyon- lu işleri, gece yapmak üzere programlandıklarını, böylece Çevre Bakanlığı’nın denetleme yaptığı gündüz saatlerinde ise standartlara uyduklarını öğrenir. Her ne kadar hava kirliliği seviyelerinin artmasına yol açacak olsa da Ali, bu seçeneği de düşünür. Aradan bir ay geçer fakat Ali, hâlâ bir ������������������� çözüm������������� bulamaz. Te- lefon çalar. Arayan Ahmet’tir. Ahmet, o aya ilişkin cezalar- dan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirir. Bu arada Ah- met, komşu ülke ile görüşmüştür ve fabrikayı kasabanın güneyine, yabancı bir ülkeye taşımaları halinde fabrikanın bu tür temiz hava kısıtlamalarına tabi olmayacağına dair güvence almıştır. Fakat fabrika, yabancı işçiler istihdam etmelidir. Ahmet, taşınma nedeninin Çevre Bakanlığı ile sorunlarını ortadan kaldırmak olduğunu açıklar. Ahmet, Ali’ye mevcut sorunları düzeltmek suretiyle cezaları dur- durma veya taşınma arasında tercih yapması için bir haf- tası olduğunu söyler. Ali, fabrikanın komşu ülkeye taşınmasının, kasabanın sosyoekonomik altyapısını mahvedeceğini, üstelik bir yandan da ülkenin havasını kirletmeye devam edeceğini biliyordur. Ali ne yapmalıdır?