INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 37

Küreselleşen dünyada Etik ve Uyum Yöneticiliği , önemli mesleklerden biri haline geliyor . Şirketlerin global vatandaşlık kimlikleri ile gelen tüm risklerin erken teşhisi ve etkin yönetimi Etik ve Uyum Yöneticileri tarafından yapılıyor .
İŞ DÜNYASINDAN UZMAN EĞİTMENLER TEİD ’ in Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı , iş çevrelerinden eğitmenlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre tasarlanmış bulunuyor . Program , yurtdışındaki sayılı eğitim örneklerinden esinlenerek katılımcıların Türkiye ’ de ve yurtdışında çalışabilecek donanımda Etik ve Uyum Yöneticileri olmalarını amaçlıyor . Sertifika programı , hukuk müşavirleri , uyum yöneticileri , insan kaynakları , iç denetim ve kurumsal iletişim çalışanları , denetçiler , etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen hukukçulara ve üst düzey yöneticilere yönelik düzenleniyor .
Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı ’ nın eğitmenleri arasında Integrity Partners Danışmanlık ’ tan TEİD Eski Genel Sekreteri Tayfun Zaman , ACTECON Rekabet ve Regülasyon Danışmanlığı Ortakları Dr . M . Fevzi Toksoy ve Av . Bahadır Balkı , Astellas Pharma Etik ve Uyum Direktörü Avukat Altuğ Özgün , Philip Morris SA Türkiye ve Balkanlar Uyum Direktörü Emre Çolak , Cerebra Muhasabe Denetim Danışmanlığı Yönetici Ortağı , SMMM , CFE Fikret Sebilcioğlu , Aren Denetim Kurucu Ortağı , SMMM Dr . Mehmet Ali Demirkaya , KPMG Şirket Ortağı , Risk Yönetimi Danışmanı İdil Gürdil , TEİD Araştırma Müdürü Ali Cem Gülmen , Coca Cola İçecek Hukuk Baş Müşavirliği ve Etik ve Uygunluk Komitesi Başkanı Av . Ertuğrul Onur , Marsh Türkiye Hukuk ve Uyum Direktörü Av . Gökçe Türkoğlu ve Roche Türkiye Hukuk ve Uyum Direktörü Av . Gonca Uyguç bulunuyor .
Sertifika programında eğitmenler , “ Kurumsal Etik Risk Haritası Nasıl Çıkartılır ?”, “ Şirket İçi Etik İhlallerinde İş
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ETIK VE UYUM YÖNETICILIĞI , ÖNEMLI MESLEKLERDEN BIRI HALINE GELIYOR . ŞIRKETLERIN GLOBAL VATANDAŞLIK KIMLIKLERI ILE GELEN TÜM RISKLERIN YÖNETIMI ONLARIN GÖREVI ...
Hukuku ve Ceza Hukuku Uygulamaları Nelerdir ?”, “ Etik Kültürü Nasıl Oluşturulur ?, “ Etik Liderlik Nedir ?”, “ Etik ve Uyum Programı Nasıl Oluşturulmalı ?”, “ Etik Kodu Yazım Süreci Nasıl Yönetilir ?, “ İlke , Politika ve Prosedürleri İlişkisinde Nelere Dikkat Edilmeli ?”, “ Etik Programının İç ve Dış İletişimi Nasıl Yapılır ?”, “ Etik Eğitim Programları Nasıl Kurgulanır ve Nasıl Değerlen-
dirilir ?”, “ Etik ve Uyum Programının Başarım Ölçütleri Nelerdir ?”, “ İhbar Mekanizmaları Nelerdir ? Misilleme Nasıl Engellenir ? İç Soruşturmalar Nasıl Yürütülür ?”, “ Beyaz Yaka Suçları Nedir ?”, “ Çıkar Çatışmaları Nedir ? Nasıl Engellenir ?” ve “ Kamu İlişkilerinde Etik Riskler Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli ?” gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaşacaklar . 4
35
Küreselleşen dünyada Etik ve Uyum Yöneticiliği, önemli mesleklerden biri haline geliyor. Şirketlerin global vatan- daşlık kimlikleri ile gelen tüm risklerin erken teşhisi ve etkin yönetimi Etik ve Uyum Yöneticileri tarafından yapılıyor. İŞ DÜNYASINDAN UZMAN EĞİTMENLER TEİD’in Etik ve Uyum Yöneticisi Ser- tifika Programı, iş çevrelerinden eğit- menlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticile- rinden beklentilerine göre tasarlanmış bulunuyor. Program, yurtdışındaki sa- yılı eğitim örneklerinden esinlenerek katılımcıların Türkiye’de ve yurtdışında çalışabilecek donanımda Etik ve Uyum Yöneticileri olmalarını amaçlıyor. Serti- fika programı, hukuk müşavirleri, uyum yöneticileri, insan kaynakları, iç de- netim ve kurumsal iletişim çalışanları, denetçiler, etik ve uyum konusunda uz- manlaşmak isteyen hukukçulara ve üst düzey yöneticilere yönelik düzenleniyor. Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı’nın eğitmenleri arasında In- tegrity Partners Danışmanlık’tan TEİD Eski Genel Sekreteri Tayfun Zaman, ACTECON Rekabet ve Regülasyon Danışmanlığı Ortakları Dr. M. Fevzi Toksoy ve Av. Bahadır Balkı, Astellas Pharma Etik ve Uyum Direktörü Avu- kat Altuğ Özgün, Philip Morris SA Türkiye ve Balkanlar Uyum Direktörü Emre Çolak, Cerebra Muhasabe De- netim Danışmanlığı Yönetici Ortağı, SMMM, CFE Fikret Sebilcioğlu, Aren Denetim Kurucu Ortağı, SMMM Dr. Mehmet Ali Demirkaya, KPMG Şirket Ortağı, Risk Yönetimi Danışmanı İdil Gürdil, TEİD Araştırma Müdürü Ali Cem Gülmen, Coca Cola İçecek Hukuk Baş Müşavirliği ve Etik ve Uygunluk Komitesi Başkanı Av. Ertuğrul Onur, Marsh Türkiye Hukuk ve Uyum Di- rektörü Av. Gökçe Türkoğlu ve Roche Türkiye Hukuk ve Uyum Direktörü Av. Gonca Uyguç bulunuyor. Sertifika programında eğitmenler, “Ku- rumsal Etik Risk Haritası Nasıl Çı- kartılır?”, “Şirket İçi Etik hlallerinde İş 35 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ETIK VE UYUM YÖNETICILIĞI, ÖNEMLI MESLEKLERDEN BIRI HALINE GELIYOR. ŞIRKETLERIN GLOBAL VATANDAŞLIK KIMLIKLERI ILE GELEN TÜM RISKLERIN YÖNETIMI ONLARIN GÖREVI... Hukuku ve Ceza Hukuku Uygulamaları Nelerdir?”, “Etik Kültürü Nasıl Oluştu- rulur?, “Etik Liderlik Nedir?”, “Etik ve Uyum Programı Nasıl Oluşturulmalı?”, “Etik Kodu Yazım Süreci Nasıl Yöneti- lir?, “İlke, Politika ve Prosedürleri İliş- kisinde Nelere Dikkat Edilmeli?”, “Etik Programının İç ve Dış İletişimi Nasıl Yapılır?”, “Etik Eğitim Programları Nasıl Kurgulanır ve Nasıl Değerlen- dirilir?”, “Etik ve Uyum Programının Başarım Ölçütleri Nelerdir?”, “İhbar Mekanizmaları Nelerdir? Misilleme Na- sıl Engellenir? İç Soruşturmalar Nasıl Yürütülür?”, “Beyaz Yaka Suçları Ne- dir?”, “Çıkar Çatışmaları Nedir? Nasıl Engellenir?” ve “Kamu İlişkilerinde Etik Riskler Yönetiminde Nelere Dik- kat Edilmeli?” gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaşacaklar. 4