INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 35

lebilir kılmaz. Başkaları ile birlikte etik dışı davranışa yönelmeniz, eylemlerinizin etik dışılığı için hiçbir özür sağlamaz. Etik-dışı davranışları salt yaygın oldukları için kabul etmeye başladığımız zaman, ne- yin kabul edilebilir olduğuna ilişkin yargı- larda bulunma yeteneğimizi de terk ederiz. Benzer olarak işi sürdürmek için kâr ge- reksinimi otomatik olarak kâr etmenin iş- letmenin tek amacı olması demek değildir. Meşru bir şirket olarak çalışmak için bir şirketin hiç olmazsa topluma zararlı olma- yan ürünler ya da hizmetler sağlaması ge- rekir. Şirket ve toplum arasındaki bu etik ilişkiye sık sık bir şirketin “faaliyet izni/li- cense to operate” olarak değinilir. Faaliyet izni toplum tarafından bir şirkete faaliyet- te bulunması ve kâr etmesi için izin veril- diği ama topluma zarar vermemesi koşulu üzerine verildiği biçimindeki gizli bir an- laşmayı belirtir. Dolayısıyla iş dünyasında önemli olan tek şey