INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 33

olduğudur. Sadece kendi çıkarını düşünen ve çıkarı diz- ginleyemeyen zihniyet Thomas Hobbes’un deyimi ile “yalnız, yoksul, iğrenç, hayvanca ve kısa” bir yaşama sahip olacaktır. Karmaşık ilişkiler ağına sahip, küreselleşmiş iş dünyasın- da kurtlar sofrası mitine göre yaşamak düpedüz kendi- nizi yalnızlığa iterek kötü ve zarar görmüş bir itibar- la sonlanacaktır. Günümüz iş dünyasında ilerleye- bilmek için sağlıklı ilişkiler kurmak zorunludur. Bir faaliyetin sonunda her paydaşın birbirine asgari saygı göstermesi artık bir seçenek de- ğil zorunluluktur. Bir işadamı tedarikçilerine karşı yükümlülüklerine saygı göstermezse ne olacağı ya da kendisini çalışanlarından, müş- terilerden ya da kredi verenlerden soğutursa sonuçların neler olacağını hayal etmek güç değildir. KARMAŞIK ILIŞKILER AĞINA SAHIP, KÜRESELLEŞMIŞ IŞ DÜNYASINDA KURTLAR SOFRASI MITINE GÖRE YAŞAMAK DÜPEDÜZ KENDINIZI YALNIZLIĞA ITEREK KÖTÜ VE ZARAR GÖRMÜŞ BIR ITIBARLA SONLANACAKTIR. BIR FAALIYETIN SONUNDA HER PAYDAŞIN BIRBIRINE ASGARI SAYGI GÖSTERMESI ARTIK BIR SEÇENEK DEĞIL ZORUNLULUKTUR. EN İYİ OLAN SAĞ KALIR İş dünyası genel olarak rekabete dayanır ve sadece en güçlü ve en iyi olanlar sağ kala- caktır. Doğal seleksiyon gibi sadece bu dü- zende ayakta durabilenler, bu düzene uya- bilenler; yollarına devam edebilecektir. Bu mite göre iş dünyasının rekabetçiliği sizin rakip- lerinizin çıkarları hakkında kaygılanmanızı bırakmanızı gerektirir. Çok sert olmanız ve rakiplerinizi devre dışı bırakmak için elinizden geleni yapmanız gerekir. İş dün- yasında bu açıdan etik tehlikelidir. Sizi yumuşatır ve sağ kalma şansınızı azaltır. Evet rekabetin iş dünyasındaki önemi gerçekten büyük- tür. Fakat mitin sorunu rekabetin önemini vurgulamasın- da değil, “kazanmak için herşey mubahtır” düşüncesinin aklanmasına izin vermesidir. Bu açıdan söz konusu mitte üç önemli eksik bulunmaktadır: “Rekabet etiği dışlamaz”, “Etik süregelen rekabet için bir önkoşuldur” ve “İşbirliği rekabet kadar önemlidir”. Eğer rekabet adına etik bırakılırsa genel olarak iş dünya- sının oynadığı oyun tehlikeye düşer. Rüşvet, dolandırıcılık ve insan haklarının çiğnenmesi gibi etik-dışı davranışlar ile baştan sona kirlenmiş iş çevreleri yatırımcıları ürkütüp ka çırır. İş dünyasında yalnızca en iyi olanların sağ kalması mitin- deki bir hata da, rekabeti aşırı vurgulaması ve işbirliğinin işin başarısında oynadığı role hakkını yeterince verme- mesidir. Tam olarak rekabetçi olabilmek için, bir işletme- nin sık sık rakipleri ile işbirliği yapması gerekmektedir. Sık sık, özellikle küçük ve orta büyüklükte işletmeler du- rumunda, başarının anahtarı, iş alanındaki rakipleri ile işbirliği yapma yeteneğinde yatar. Başarılı işbirliği rakip- ler için temel bir saygıyı ve işbirliği ilişkisinde verme ve alma arasında hakça bir dengenin kurulmasını gerektirir. Bu konuda profesyonel bisiklet yarışındaki doping çok iyi bir örnek olabilir. Tour de France gibi önemli bisiklet yarışlarında birçok profesyonel bisikletçinin yasaklan- 31