INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 30

ARAŞTIRMA KADINLARA GÜVENİN, GERİSİNİ MERAK ETMEYİN Birçok araştırma bize; kadınların erkeklerden yolsuzluğa karşı daha dirençli olduğunu, üstelik yolsuzlukla mücadele denetimleri etkili olduğunda bu direncin daha da fazla arttığını gösteriyor. Yazı: Dr. Bahar KARACAR İ nsanlar işyerinde başarı için etikten ne kadar ve nasıl ödün verirler? İşte bu sorunun cevabı uzun zamandır araştırılıyor. Yapılan son araştırmalar kadınların çalışma hayatında etik ve başarı ara- sında dengeyi çok daha iyi kurabildiklerini gös- teriyor. UC Berkeley-Haas üniversitesinde iş etiği konusun- daki çalışmaları ile bilinen Laura Kray’in bu konuda söyledikleri oldukça ilginç: Erkekler kadınlara göre daha “yumuşak” etik standartlarına sahip. Laura Kray’e göre kadınlar ve erkekler etik ilkelere bağlı kalmak için farklı türde desteklere ihtiyaç duyuyorlar. Erkekler etik ilkeleri egosantrik olarak uyguluyor ve etik ikilemler karşısında aldıkları kararları sadece “iş” olarak görüyorlar. Öte yandan kadınlar, etik ikilemler 28 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ve Yolsuzluk Kontrolü, 2013 Yolsuzluk Kontrolü, 2013 Kaynak: Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu ve Dünya Bankası Yönetişim Göstergeleri