INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 3

Merhaba Etik ve İtibar Derneği’nin Değerli Dostları, Göreve başlamış olduğum bu ilk haftalarda sizlere sesleniyor olmanın heyecanını taşıyorum. 2010 yılında kurulan ve o zamandan beri iş etiği konusunda yaptığı çalışmalarla, iş dünyasında dallanıp budaklanarak meyve veren bir ağaç ha- line gelen Etik ve İtibar Derneği’nin bu anlamda bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çağımızın ilerisinde vizyona sahip olan kurucularımız, büyük özveriler ile bize destek olan yönetim kurullarımız, üyelerimiz ve bu güç ile her zaman daha ileriye hedef koyan TEİD ekibi olarak, derneğimizin iş etiği konusunda bir referans noktası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yoldaki mesaimizin önem- li ürünlerinden biri olan Inmagazine dergimizin 9. sayısını sizlerle buluşturmanın mutlu- luğunu yaşıyoruz. Etik ve İtibar Derneği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’yla birlikte yeni bir döneme mer- haba demiş bulunuyoruz. Genel Kurul’un hemen sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sayın Asım Barlın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilerek TEİD’in iş etiği alanında sağlam adımlarla koştuğu maratonda bize liderlik etmeyi kabul ettiler.��������� Bu vesi- leyle kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir diğer önemli gelişme de, derneğimizin bir referans merkezi haline gelmesi ama- cıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile kurduğumuz İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde “Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı”nın ilk mezunlarını vermesi oldu. Bu gelişme kendimize belirlediğimiz tüm hedefleri tek tek yakaladığımızın bir göster- gesi olarak bizler için önemli bir gurur kaynağı... Hazırlıklarını özenle yürüttüğümüz, 16 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz Ulus- lararası Etik Zirvesi 2017’nin ana temasını “Sular Çekildikten Sonra” olarak belirledik. Zirvemizin 7. yılında, dünyaca ünlü şirketlerin yaşadıkları etik krizlerin ardından, sular çe- kildikten sonra yapılması gerekenleri, iş dünyasının tecrübeli yöneticileri eşliğinde bulma- ya çalışacağız. Şirket etik politikalarının gözden geçirilmesini, her şey normale dönerken iletişim ve itibar yönetiminin nasıl olması gerektiğini örnekleriyle beraber inceleyip, uyumun her alanda hâkim olduğu bir iş dünyasının nasıl hayata geçebileceğini tartışacağız. Birlikte üretmenin keyfini yaşadığımız dergimizin bu sayısında rekabet, suiistimal ihlalleri ve itibar yönetimi gibi çok önemli konulardaki makaleleri siz TEİD dostlarının beğeni ve değerlendirmesine sunarken, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Özlem Demircan Taşören Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Genel Sekreter 1