INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 14

R A P O RL A M A Ölçülen Şey Yönetilir ve Tabii Raporlanabilir… Günümüzde kurumlar etik ve uyum programlarının ürünü olan etik performanslarını nasıl takip edecekleri ve raporlayacakları konusuna büyük önem veriyorlar. Şirketlerin; etik ve uyum performanslarını takip etmek, ilgili birimlere iç raporlamada bulunmak ve kurum dışı paydaşlara bilgi vermek için hazırlanan raporları, şirketlerin geleceğinin belirlendiği stratejiler üretmek için çok büyük öneme sahip. Peki ama kime, neyi, ne zaman ve nasıl raporlayacağız? Ve tabii neleri yapmayacağız… Yazı: Ali Cem GÜLMEN 12 J ohn Graunt’u Aydınlanma Çağı’nın en ilginç ka- rakterlerinden biri olarak tanımak gerekiyor. Sekiz çocuklu bir ailenin son derece zeki, çalış- kan ve eğlenceli bir üyesi olan Graunt istatistik ve matematik üzerindeki çalışmaları sayesinde Kraliyet Akademisi’ne girmeyi başarmıştı. Fakat bizim asıl ilgilendiğimiz konu ise Graunt’un doğum ve ölüm verilerini derleme- sine ve raporlamasına yönelik çalışmaları. John Graunt 1662 yılında yazdığı “Ölüm Kayıtları Üzerine Doğal ve Siyasi Gözlemler” adlı eserinde ölüm oranı tablolarını kullanarak ilk kez demografik bir raporlama yapmayı ba- şarmıştı. Graunt ölümleri sistemli şekilde nedenlerine göre ayır- mış ve bulaşıcı hastalıklar, yaygınlıkları ve nedenleri konusunda çıkarımlarda bulunmuştur. Mesela belirli bir dönemde çocuk ölümlerinin neden bu kadar fazla arttığı veya frenginin neden daha az görüldüğü gibi sorulara ce- vap bulmaya çalışmıştı. Sağlık konusundaki pek çok yanlış bilgiyi bu istatistik verilerle ortadan kaldıran Graunt, epidemiyoloji dalının öncülerindendir. Epidemiyoloji toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıkla- rını ve bunları etkileyen sebepleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. İşte ölçebilmenin ve raporlamanın, etik ve uyum yönetimi için de önemi burada yatıyor: Şirket içindeki mikropları, virüsleri veya kanserli hücreleri tespit edebilmek ve önlemler için erkenden harekete geçmek… KİME, NEYİ, NASIL, NE ZAMAN RAPORLAYACAĞIZ? Günümüzde kurumlar etik ve uyum programlarının ürünü olan etik performanslarını nasıl takip edecekleri ve raporlayacakları konusuna büyük önem veriyorlar.