INmagazine Sayı 29 Etik ve İtibar Derneği INmagazine 29 | Page 15

Çeşitliliği Kapsayıcı Kurum Kültürü Oluşturma Engellilik sorunun bir insan hakkı sorunu olduğu ön plana çıkarılmalıdır . Engelliler ile ilgili yapılacak pozitif uygulamaların ve makul düzenlemelerin engellilikten değil , engelli bireylerin eşit yurttaşlar olarak hayata katılması için hak temelli bir yaklaşımın sonucu ve zorunluluğu olduğu her platformda anlatılmalıdır . Engellilik ile ilgili yapılacak uyumlaştırma çalışmaları tüm engel guruplarını kapsayıcı ve evrensel olmalıdır . Bireyselleştirilmiş uygulamalar öne çıkarılmalıdır .
Mesela Türkiye ve Ortadoğu özelinde konuya yaklaşırsak , bölgede ulusal devlet yapıları hâkim olup yerel kültürün global değerlerle entegrasyonu ekonomik ve mali konular dışında oldukça sınırlıdır
Farklılıkların eşitliği kapsayıcılık politikalarının temeli olmalıdır . Engelli bireyin eşit ve farklı olduğunu kabul etmek aynı zamanda bir insan hakkı dilini de kullanmaktan geçmektedir . Kurum içi ve dışı tüm aktörlerin katılım gösterdiği evrensel insan onuruna saygıyı önceleyen bir dile gereksinim vardır . Dil önemli bir iletişim aracı ve aynı zamanda ayrımcılıkla mücadele etmenin de temelini oluşturmaktadır . 4 Engellilerin nasıl tarif edildiği değil , engellilerin kendilerini nasıl tarif ettikleri önemlidir .
11
Çeşitliliği Kapsayıcı Politika Oluşturma Engelli bireylerin , kendi gereksinimlerini ifade etme , karar alma süreçlerine aktif ve eşit katılımını sağlayacak teşvikedici ve destekleyici mekanizmaların hayata geçirilmesi gerekmektedir . Engelliler ile ilgili araştırma , karar , eylem ve politika süreçlerine toplumsal cinsiyet anlayışı yansıtılmalıdır .
Engelli bireyi ilgilendiren her işte alınacak her karar da sürece katılımı desteklenmelidir . Alınacak ve uygulanacak her karar ve eylem engelliler için değil , engelliler ile birlikte yapılmalıdır .
4 Kaya , Hasan Engelli İnsanın Hakları , Liberte yayınları , 2015