INmagazine Sayı 23 Etik ve İtibar Derneği Etik ve İtibar Derneği | Page 22

DOSYA

Türk Şirketlerinin Etik ve Uyum Risklerine Yaklaşımı :

3 Soruda Birkaç İpucu !

20
Etik ve uyum , şirketler dünyasının temel konuları haline geldi bile . Bu hızlı gelişmede , çokuluslu şirketler başı çekerken , Türk şirketlerinde de belirgin bir hareketlenme gözleniyor . Peki bu işe yeni başlayacak kurumlar için giriş kapısı nedir ? İşte üç soruda temel ipuçları …
Yazı : Ece ELBİRLİK ÜRKMEZ , Gül İNCESULU ve Emre ÇOLAK

Dünyada etik ve uyum konularına ve 3 . Taraf risklerine ilişkin artan yasal düzenlemeler ışığında , özellikle çokuluslu şirketlerin odağında bir süredir etik ve uyum programları bulunuyor . Konu , son yıllarda hızla yükselen bir trendle Türk ortaklı şirketlerin de odağına oturmuş vaziyette . Bu doğrultuda bu yazıda , etik ve uyum yönetimini Türk şirketler ve üçüncü tarafların yönetimi bakış açısıyla değerlendirerek , Türk şirketlerin etik ve uyum programlarını oluşturmadaki motivasyonları , bunu oluştururken izleyebilecekleri yöntemleri , başarılı bir gerçek hayat örneği ile birlikte irdeleyerek Türk şirketlerinde efektif etik ve uyum yönetiminin kazandırdıklarını inceledik .