INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 7

E-ticaretin geleneksel kanallardan önemli ölçüde ayrışması , rekabet hukukunun e-ticaret oyuncularına nasıl uygulanacağı konusundaki tartışmaları gündeme getirmiştir . Bu kapsamda en çok tartışılan hususlardan biri , pazar tanımlamalarının nasıl yapılması gerektiğidir .
5