INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 6

HUKUK

Rekabet Hukuku Ekseninde E-Ticaret Sektöründeki Gelişmeler

4
E-ticaret , alıcı ve satıcıların fiziki ortamda karşı karşıya gelmeksizin , elektronik ortamda gerçekleştirdikleri tüm ticari ve iktisadi faaliyetler olarak tanımlanmaktadır . Bu sistemde ödeme işlemleri de genellikle çevrimiçi ağlar üzerinden gerçekleşmektedir . E-ticaret platformları , dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle paralel olarak geleneksel mağazacılığın yerini hızla almaktadır .
Yazı : Metin Pektaş , Yazı : Av . Derviş Boran Beysülen

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan izolasyon eğilimi de yeni tüketici gruplarının e-ticaret platformlarını kullanmaya başlamasına neden olmuş ve bu mecrada oluşan ticaret hacmini büyük oranda artırmıştır . Nitekim Türkiye ’ deki e-ticaret hacmi % 66 ’ lık bir büyüme göstererek 2020 yılında yaklaşık 226 milyar TL ’ ye , sipariş sayıları da % 68 ’ lik bir artış göstererek yaklaşık 2,3 milyar adede ulaşmıştır 1 .

Geçmişe dönük olarak baktığımızda e-ticaret , yıllar içerisinde , geleneksel mağazacılığa karşı pazar hacmini önemli oranda artırmaya devam etmektedir . E-ticaretin gerek tedarikçilere gerekse tüketicilere yönelik olarak pazarda yarattığı önemli etkinlikler , geleneksel mağazacılık karşısındaki yükselişinin temelinde yatan faktörlerdir . Tüketici yönlü bakıldığında e-ticaret , önemli ölçüdeki maliyet avantajlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası pazarda milyonlarca potansiyel müşteriye erişim , yazılım sistemleri aracılığıyla müşteri alışkanlıklarının ve yorumlarının takibi , envanter ve stok yönetiminde etkinlik gibi çok önemli faydalar yaratmaktadır .
Diğer yandan , tedarikçi yönlü bakıldığında e-ticaret ile birlikte , tüketicilerin aradığı ürünlere iyi fiyatla hızlı bir şekilde erişimi , fiyatları ve alternatifleri karşılaştırma olanakları , tüketici yorumlarının bilgi asimetrisini azaltması ve tedarikçiyi disipline etmesi gibi önemli faydaların ortaya çıktığını söylemek mümkündür .
1
T . C . Ticaret Bakanlığı – 2020 Yılı E-Ticaret Verileri , Nisan 2021