INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 56

TEİD Akademi Kurumunuza Özel Eğitimler Tasarlıyor !

TEİD ’ in uzman kadrosu tarafından sizler için özel tasarlanan kurumsal eğitim içeriklerimizden örnekleri aşağıda bulabilirsiniz .
• Bankacılık Etik ve Uyum Kültürü
• Büyük Resim
• Çalışan Suistimalleri ve Etkin Mücadele Yöntemleri
• Çıkar çatışması politikası & Görevler Ayrılığı
• Dile Getirme , İhbar ve Misillemenin Önlenmesi
• Etik düşünce atölyesi
• Etik Kodu
• Etik kurulu , etik raporlama-değerlendirmeetkinlik ölçümü
• Etik kültürün 3 . Taraflara yayılması
• Etik kültürünün yaratılması , iletişimi
• Etik liderlik
• Etik ve itibar yönetimi
• Etik ve Uyum Politikaları
• Etik ve Uyum Temel Kavramlar
• Etik ve Uyum Yöneticiliği
• Etik ve Uyum Yöneticisinin İlk 90 Günü
• Etik ve Mobbing
• EU Eğitimi , İletişimi , Etik Kültürü , Liderlik
• Fırsat Eşitliği , Kapsayıcılık , Çeşitlilik ve Etik
• Hileli tablo ve suiistimal inceleme
• İç Denetim Mekanizmaları
• İç Denetim , Kalite , Etik & Uyum İlişkisi
• İç Kontrol Mekanizmaları
• İç soruşturma teknikleri
• İhbar mekanizması kurma , yönetme ve misillemenin önlenmesi
• İhbar mekanizması oluşturma ( eğitimi , iletişimi ve iyi uygulama paylaşımı )
• İhracat Kontrol ve Yasaklar
• Kamu ve Özel Sektör İhaleleri ve Rekabet Hukuku Temelli Uyumsuzlukların Tespiti
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ' nun Getireceği Değişikliklere Şirketiniz Hazır mı ?
• Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Programı Elementleri
• Kurumsal Risk analizi / haritası hazırlama süreci
• Kurumsal Risk değerlendirmesi
• Kurumsal Yönetim İlkeleri
• KVK Mevzuatına Uyum Programı Elementleri
• Ölçme Değerlendirme , Raporlama
• Politika hazırlama ve yazma atölyesi
• Rekabet Uyum Programı Elementleri
• Risk Değerlendirmesi , Kurumsal Risk Haritası
• Risk takibi ve raporlaması
• Sektörel etik ve uyum uygulama eğitimleri ( ilaç sektörü , finans sektörü , sigorta sektörü , perakende , enerji , telekom …)
• Siber Güvenlik ve Siber Suçlar
• Soruşturma Teknikleri
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Etik
• Sürdürülebilirlik ve Etik
• Uluslararası Mevzuatlar ve Uyum Programı Elementleri
• Uyum İhlallerinde Ceza Hukuku Uygulamaları
• Uyum İhlallerinde İş Hukuku Uygulamaları
• Uyum Krizi Yönetimi
• Üçüncü Taraf Uyum Risklerinin Etkin Yönetimi
• Yapay Zekâ ve Etik
• Yolsuzlukla Mücadele Hukuku Altyapısı
• Yolsuzlukla mücadele politikası yazılım atölyesi
Bu konuların dışında taleplerinize de cevap verebilecek geniş bir eğitmen / konuşmacı havuzuna sahip olan TEİD Akademi sizlere yarım günlük , tam günlük , birkaç günlük veya seri eğitimleri talep ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sektörünüze özel de tasarlayabilir .
Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız !
www . teidakademi . com