INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 47

çizmek isterim . Bu sebeple , tedarik
zincirindeki tüm tarafların yolsuzluğa
ve suistimallere açık kırılgan
yapıdan kurtarılması veetik ve uyum
risklerinin etkin yönetimi ve kurumsal
yönetim sistemlerinin kalıcı hale
getirilmesi kritik öneme sahiptir .
Yıllardır içinde bulunduğunuz özel sektörün işleyişini çok yakından bilen kişilerden birisiniz . Sizce iş etiği Türkiye gerçekleri ile uyum sağlayabilir mi ? Türkiye gerek yerel gerekse yabancı yatırımcılar için potansiyeli çok yüksek bir ülke . Ayrıca etik değerler tarihsel olarak da toplumsal kültürümüzün bir parçası . Ancak günümüzde Yolsuzluk Algı Endeksi ’ ndeki yerimiz ortada . Bu algıyı değiştirmek amacıyla , yolsuzlukla mücadele ve kurumsal yapının iyileştirilmesi konusunda yapılması gerekenler var . Gerek ekonomik gerek sosyal yapımızın tüm unsurlarının , etik ve uyum konularında etkili adımlar atma konusunda cesaretlendirilmeleri gerekiyor . Bu cesareti ise ancak , daha evvel de şahit olduğumuz gibi , tüm dünyada bu konular üzerinde çalışan kuruluşları takip ederek ve ilgili çalışmalara destek vererek kazanabilirler .
Zira yolsuzlukla mücadele , ekonomik etkinlik ve rekabet açısından çok önemli . Yolsuzluk , suistimaller veya diğer etik dışı davranışların yarattığı sosyal , kültürel ve ekonomik erozyondan ancak toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesiyle kurtulabiliriz . Herkesin bu farkındalığa ulaşması için , TEİD olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz .
Artık iş etiği , sadece uluslararası şirketlerin uymakla yükümlü olduğu yasaların belirlediği bir zorunluluktan çok ötede ; toplumun tüm kesimlerince içselleştirilmesi gereken şeffaflık , adillik , toplumsal fayda sağlama ve sürdürülebilirlik gibi prensipleri içinde barındırıyor .
2020 yılında tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 pandemisinin sizce etik ve uyum konularında ne gibi etkisi olacak ? Sizce bu dönemde şirketlerin iş etiğine çok daha fazla mı ihtiyacı olacak ? Covid-19 hem özel hem de iş hayatımızı
derinden etkiledi . Pek çok iş yeri ciddi ekonomik zorluklarla boğuşurken , kimi kuruluşlar maalesef kapanma noktasına geldi . Öte yandan , temel iş değerleri ve çalışma şekillerine dair ön yargılarımız da ciddi anlamda sorgulandı . Ben böylesi bir küresel krizin , hem yarattığı riskler hem de öne çıkardığı değerler sebebiyle , iş etiğine olan ihtiyacı artırdığını düşünüyorum . Artık iş etiği , sadece uluslararası şirketlerin uymakla yükümlü olduğu yasaların belirlediği bir zorunluluktan çok ötede ; toplumun tüm kesimlerince içselleştirilmesi gereken şeffaflık , adillik , toplumsal fayda sağlama ve sürdürülebilirlik gibi prensipleri içinde barındırıyor .
Pandeminin pek çok açıdan dönüştürdüğü yeni düzende , eski model iş yapmanın yerini gittikçe odağına insanı ve toplumu koyan , çevre ile bir bütün olduğunu fark etmiş , etik kültürü iyice içselleştirmiş ve iş dünyasının tüm oyuncularını kapsayan bir iş yapma anlayışının alması gerektiğine inanıyorum .
İsterseniz son olarak da iş hayatının dışındaki Aslı Ertekin ' den bahsedelim . Çok yoğun bir iş temposuna sahip olduğunuzu biliyoruz . Kalan zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz ? Evliyim ve 6 yaşında bir oğlum var . Ailemle vakit geçirmeyi ve -yasaklar el verdikçe- açık hava yürüyüşlerini seviyorum . Oğlumla birlikte piyano dersleri alıyoruz . Ayrıca okumaktan ve amatörce bir şeyler yazmaktan keyif alıyorum . Yaşam boyu öğrenmeye olan inancımdan aldığım cesaretle , bu yıl sosyoloji alanında ikinci lisans eğitimine başladım . “ Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir ” ve “ Yükselen yeni nesil , istikbal sizsiniz ” anlayışıyla da , gönüllü olarak , üniversite öğrencilerine kurumsal etik ve uyum yönetimiyle ilgili dersler veriyorum .
45