INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 46

RÖPORTAJ
44
bar ve uyum risklerinin etkin yönetimi , dürüstlük , hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında farkındalık düzeyinin artırılması ve iş etiğinin , ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kültürlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacımıza odaklanarak , kendi sektörlerinde büyük öneme sahip kurumsal üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz .
Etik ve İtibar Derneği sizin de yazarları arasında bulunduğunuz " Üçüncü Taraf Rüşvet ve Yolsuzluk Risk Yönetimi Rehberi " ni yayımladı . Sizce üçüncü tarafların iş etiği konusunda harekete geçmeleri rüşvet ve yolsuzlukların azaltılması açısından ne ölçüde kritik bir öneme sahip ? Bu maalesef henüz etkisi yeterince anlaşılamayan ancak çok kritik öneme sahip bir konu . TEİD olarak bu
alanda bir eksikliği giderdiğimizi ve hem rehberimizle hem de gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinlikleri ve eğitimleriyle büyük bir fark yarattığımızı düşünüyorum . Etik anlayışın tek taraflı bir durum olmadığını ve toplumun bütün kesimlerinin içinde olduğu karşılıklı fayda dengesini kapsadığını anlatmaya çalışan bir dernek olarak , özellikle üçüncü tarafların , yani bir kurumun tedarik zincirindeki tüm iş ortaklarının etik ve uyum risklerinin yönetilmesi konusuna ayrı bir önem veriyoruz . Çok uluslu şirketlerin küresel operasyonları artarak devam ederken , yerel iş ortaklarıyla çalışmak şirketlere birçok açıdan avantaj sağlıyor ama öte yandan bazı riskleri de beraberinde getiriyor . İş dünyasını şeffaflığa ve eşit şartlarda rekabet etmeye teşvik ederken , etik ve uyum ile ilgili standartlara sahip olmanın sürdürülebilir başarıyı getireceğinin de altını
Çok uluslu şirketlerin küresel operasyonları artarak devam ederken , yerel iş ortaklarıyla çalışmak şirketlere birçok açıdan avantaj sağlıyor ama öte yandan bazı riskleri de beraberinde getiriyor . İş dünyasını şeffaflığa ve eşit şartlarda rekabet etmeye teşvik ederken , etik ve uyum ile ilgili standartlara sahip olmanın sürdürülebilir başarıyı getireceğinin de altını çizmek isterim .