INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 45

INblog için makaleler yazdım , Üçüncü Taraflar Risk Yönetimi çalışma grubunun üyesi olarak da bu konuda bir rehber hazırlanmasına katkıda bulundum . Nisan 2021 ’ de yapılan genel kurul toplantısında da yönetim kurulu başkanı seçilme gururunu yaşadım . TEİD ; misyonuyla , profesyonelliğiyle , müthiş bir özveriyle çalışan sekretaryası , liderlik ekibi ve üye profiliyle çok özel ve Türkiye için çok önemli bir sivil toplum kuruluşu . Bu sebeple , iyi ki yollarımız kesişti . Umarım bu onur verici görevde TE- İD ’ in nice başarılarına katkı sağlayabilirim .
Etik ve İtibar Derneği ’ nin ( TEİD ) 7 . Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiniz . Başkanlığınız döneminde hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeler veya yenilikler hakkında bilgi alabilir miyiz ? 12 Nisan ’ da yapılan genel kurul toplantısı sonrası yönetim kurulu başkanlığı görevini teslim aldığım TEİD , gerek kurumsal gerek bireysel üyelerinin katkılarıyla etik , uyum ve itibar konularında bir bilgi üretim ve paylaşım platformu oluşturmak , böylelikle bir referans noktası olma hedefine ulaşmak için çalışmalarını tüm gücüyle sürdürüyor .
Etik anlayışın tek taraflı bir durum olmadığını ve toplumun bütün kesimlerinin içinde olduğu karşılıklı fayda dengesini kapsadığını anlatmaya çalışan bir dernek olarak , özellikle üçüncü tarafların , yani bir kurumun tedarik zincirindeki tüm iş ortaklarının etik ve uyum risklerinin yönetilmesi konusuna ayrı bir önem veriyoruz .
Alanında eğitim ve referans merkezi olması amacıyla kurulan TEİD Akademi , şirketlere özel eğitimler sunduğu gibi , şirketlerin en önemli ihtiyacı olan etik ve uyum yöneticilerinin yetişmesine de öncülük etmeye devam edecek . Etik ve uyum yöneticilerinin sesi ve çatısı olabilmek için etkinliklerimize yuvarlak masa toplantıları ve yayınladığımız ürünlerle devam edeceğiz .
43
Ayrıca bu dönemde , üçüncü taraf etik , uyum riskleri ve yönetimi konusunda da çalışmalarımıza hız vereceğiz . Etik ilke ve değerlerin , büyük şirketlerden başlayarak yerelde orta ve daha küçük şirketlere yayılmasını en önemli ve acil hedeflerden biri olarak görüyoruz .
Derneğin etki alanının genişletilmesi de bu dönemdeki bir diğer hedefimiz . TEİD ’ in Anadolu ’ nun farklı bölgelerinde de faaliyetlerini artırmasının , etik ve uyum konularındaki farkındalığın iş hayatının tüm damarlarına yayılmasını sağlayacağını düşünüyoruz .
Uluslararası arenada çok büyük bir potansiyele sahip ülkemizde etik , iti-