INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 36

RÖPORTAJ
mevcut iş etiği uygulamalarımızı resmi ve düzenli bir hale getirerek özellikle geleceğe dönük risklerin yönetilmesinde ve stratejilerin belirlenmesinde iş etiği alanında kurumsal bir adım attık .
Bununla birlikte , 3 . taraflarla ilişkilerimizin şeffaflık , dürüstlük ve hesap verilebilirlik çerçevesinde ilerletilmesini sağlamak adına hem resmi kurallarımız hem de çeşitli yazılımlarımız mevcut .
34
3 . taraflar günümüz iş dünyasında şirketlerin en önemli paydaşlarından biri olarak görülüyor . Bu konuda şirketinizin 3 . taraflara yönelik çalışmaları bulunuyor mu ? Yemeksepeti olarak 3 . taraf paydaşlarımızı ekonomik kriterlerin ötesinde değerlendirmekte ve seçmekteyiz . Tüm iş ortaklarımızın yürürlükteki mevzuata , uluslararası kabul görmüş çevresel , sosyal ve kurumsal yönetişim standartlarına uymalarını bekliyoruz . 3 . taraflarla ilişkilerimizde , doğru tanımlama ve sınıflandırmayı yapabilmek , olası riskleri öngörebilmek ve minimize edebilmek adına iş ortaklarımızı hem öncesinde hem de karşılıklı iş ortaklığımızın devam ettiği süre boyunca yakından tanımaya ve gözlemlemeye özen gösteriyoruz . Tüm iş ortaklarımızı yıllık olarak değerlendirmeye tabi tutarak , performans değerlendirmelerinde iş etiğini en önemli etkenlerden biri olarak görüyoruz .
Bununla birlikte , 3 . taraflarla ilişkilerimizin şeffaflık , dürüstlük ve hesap verilebilirlik çerçevesinde ilerletilmesini sağlamak adına hem resmi kurallarımız hem de çeşitli yazılımlarımız mevcut . Uyum Ekibimiz sayesinde , 3 . taraflarla etik ve yasal bir çerçeve içinde iletişim kurulması konusunda çalışanlarımıza doğrudan tavsiyelerde bulunuyoruz . Özellikle 3 . taraflarla iletişim noktasında aktif olarak rol ve sorumlulukları olan ekiplerimizle yakın çalışarak , bu ekiplerimizin yolsuzluk ve rüşvet gibi faaliyetler içinde yer alan , iş etiğinden uzak bir 3 . taraf ile karşılaştıklarında bu kırmızı bayrakları tanıyabilmeleri , böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğine dair bilgi sahibi olmaları adına özel eğitimler veriyoruz ve günlük operasyonlar dâhilinde olası endişelerinde onlara yol gösteriyoruz .
İş etiği ile ilgili oluşumları şirketlerine yeni yeni entegre etmeye girişen kurumlara önerileriniz nelerdir ? Kurumların başarısının , tutkuyla çalışma ve insanların hayatına değer katma arzusunun yanı sıra sağlam bir etik kültür , etik liderlik , resmi şirket kurallarının doğru ve uygun bir şekilde tasarlanması ve uygulanması , iç çatışmaların ve uygunsuz davranışların proaktif olarak önlenmesi ve yöneticiler ile çalışanların temel değerlere ortak bağlılığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğuna inanıyoruz .
Tüm iş etiği faaliyetlerini , iyi tanımlanmış bir misyon beyanıyla ve etik ilkelere dayanan değerlerle temellendirmek oldukça önemlidir . Kurumun misyonu ve temel değerleri , tüm stratejiler ve programlar ile yönetim kararlarına rehberlik ederek , şirketin temel etik ilkeleri ve anayasası işlevini görmelidir .
İş birimlerinin perspektifinden bakıldığında da güçlü bir etik kültür , kurumun sürdürülebilirliğine ve başarısına çeşitli şekillerde katkıda bulunmalıdır : Kurumu oluşturan bireylerin uygunsuz davranışlarından kaynaklanan riskleri ve iç çatışmaları azaltmalı , ekip çalışmasını ve iş birliğini artırmalı , kurumun karşı karşıya kaldığı iç sorunları profesyonelce ele almalı ve çözmeli , kurumun üyelerinin etik olmayan karar ve davranışlarından kaynaklanabilecek zararlar nedeniyle paydaşlarla çıkabilecek olası çatışmaları azaltacak önlemleri tasarlamalıdır .
Etik ve uyum programının salt bir kontrol atmosferi değil , tüm paydaşlar nezdinde güven ortamı oluşturması önemlidir . Etik ve uyum programı , etik değerlere dayanmalı ve kurumun tüm üyelerini etik söylem ve aksiyonlara teşvik etmelidir . Ancak bu bakış açısıyla kurgulanan bir etik ve uyum programı , bir kurumun etik kültürünün önemli unsuru haline gelecektir .
Sizce ülkemizde ve dünyada iş etiği ile ilgili gelişime açık konular nelerdir ? Yasal düzenlemeler kurumlar için her zaman önemli bir temel etik çerçeve olmaya devam edecek olsa da , günümüz ekonomisinde pozitif bir güç olarak yer almak isteyen kurumlar için tek başına yeterli olmayacaktır . Ülkemizde bu farkındalığın giderek arttığının en somut göstergesi ise şirketlerin kurumsal etik ve uyum programlarına yaptıkları yatırımlardır . Hızla gelişen ekonomik sistemde güçlü bir aktör olarak yer almak isteyen tüm kurumların etkin olarak işleyen bir iş etiği mekanizmasını hayata geçirme gereksinimi kaçınılmaz görülmektedir . Kurumlar , etik değerler çerçevesinde objektif bir bakış açısıyla doğa , gelecek nesiller ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmeli ve bu etkileri ortadan kaldıracak ya da en az seviyeye indirecek aksiyonları kurumsal sorumlulukları çerçevesinde sahiplenmelidir .
Günümüzde küçük veya orta ölçekli işletmeler dahil her işletme , global ekonomik sistemin bir parçası haline geldi . Her işletme global arz ve talebe , global rekabete tabi hale gelmiş durumda . Dünyada ise 200 ' den fazla ülke , pek çok farklı yasal sistem ve kültürel yapı mevcut . Bu sistem ve yapıların karmaşıklığı ve noksanlıkları , etik olmayan uygulamalara sebep olabilecek çok sayıda gri alanı da beraberinde getirmektedir .