INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 35

Yemeksepeti olarak , bir etik kültüre sahip olmasının şirkete ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz ? Yemeksepeti ’ nin etik kültürü , faaliyet göstermeye başladığı 2001 yılından beri vizyonu ile bir bütün olarak , başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar tarafından benimsenerek gelişim göstermiştir . Öncelikle genç ve dinamik çalışanları olmak üzere , tüm paydaşları aynı çatı altında toplayan bir vizyon ve misyon oluşturulmasını sağlayan ve Yemeksepeti ’ nin bugünkü başarısına katkı sunan en önemli etkenin , paylaşılan ortak ahlaki değerler ve kurum içi etik , şeffaflık ve dürüstlük anlayışı olduğuna inanıyoruz .
İş etiği , 21 . yüzyıl ekonomisinin giderek zorlaşan , karmaşıklaşan ve dinamik global yapısında kurumlar için önemi giderek artan bir değer haline gelmiştir . Paydaşlar ve toplum nezdinde beklentilerin yönetilmesi
Çalışanlarımıza kılavuzluk eden resmi kurallarımızı oluşturarak , günlük operasyonlarımızda rol ve sorumlulukları çerçevesinde verdikleri kararların Yemeksepeti ilke ve değerleri ile örtüşen , etik , şeffaf ve hesap verilebilir kararlar olmasına destek oluyoruz . ve olası olumsuz etkilerin bertaraf edilebilmesi için yalnızca düzenleyici otoritelerin getirdiği kurallar değil , kurumların kendi iç düzenlemelerini yürürlüğe almaları da önem kazanmıştır . İç düzenlemelerin ise aktif olarak etik rehberliğe ihtiyacı olduğu aşikardır ; paydaşlar , toplum ve düzenleyici otoriteler giderek daha fazla etik değere dayalı ekonomik karar almakta ve kurumlardan etik düzeyde proaktif sorumluluk almalarını beklemektedir .
İş etiğinin oldukça dinamik ve giderek karmaşık hale gelen bir değer olduğunu anlamak oldukça önemlidir . Kurumlar yeni etik zorluklarla karşı karşıya kalmakta , yeni ve değişen iş dünyasını tanımak ve etkili bir şekilde ele almak için etkin olarak yönetilen ve düzenlenmiş bir etik ve uyum programına ihtiyaç duymaktadır . Bu ihtiyacın farkındalığıyla Yemeksepeti olarak , yapılandırılmış bir etik ve uyum programını yürürlüğe aldık ve
33