INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 34

RÖPORTAJ
32 davranışlara dair endişelerin bildirilebildiği , şifreleme ve diğer özel güvenlik yöntemleri ile korunan bir platformumuz mevcut . Tüm bu kanalların çalışanlarımız tarafından şirket içinde bilinmesini ve benimsenmesini sağlayan farkındalık çalışmalarımızla beraber , onların dile getirdikleri endişelere istinaden karşılaşabilecekleri olası misillemelere karşı tolerans göstermeyen bir duruş sergiliyoruz .
Belirli dönemlerde çalışanlarımızın farkındalık düzeyini ölçen çalışmalar gerçekleştirirken , aynı zamanda uyum yönetim sistemimizi yıllık olarak ölçüm ve değerlendirmeye tabi tutarak sistemin güncelliğini korumayı hedefliyoruz .
Yemeksepeti olarak etik ve uyum alanında dünyadaki yeni uygulamaları yakından takip ederken , aynı zamanda 50 ’ den fazla ülkede faaliyet gösteren Delivery Hero grubu bünyesinde yer alan diğer şirketler ile iyi uygulamalar konusunda iş birliği içinde ilerliyoruz . İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde Yemeksepeti olarak büyümeye devam ediyoruz ve büyüyen bir aile olarak , aramıza yeni katılan çalışanlarımız için etik ve uyum konularında farkındalık seviyesini artıracak , şirket değerlerimizin benimsenmesi ve paylaşılmasını sağlayacak özel projeler ve online eğitimler tasarlamaya devam ederken , iletişim kanallarımızı güçlendirmek ve genişletmek için çalışıyoruz .
Çalışanlarımıza kılavuzluk eden resmi kurallarımızı oluşturarak , günlük operasyonlarımızda rol ve sorumlulukları çerçevesinde verdikleri kararların Yemeksepeti ilke ve değerleri ile örtüşen , etik , şeffaf ve hesap verilebilir kararlar olmasına destek oluyoruz .
Çalışanlara iş etiği ile ilgili verdiğiniz eğitimler var mı ? Çalışanlarımızın yalnızca Yemeksepeti ’ ndeki kariyerleri boyunca değil , gerek meslek hayatlarında gerekse özel hayatlarında çeşitli etik ikilemlerle karşılaşabileceklerinin , zaman zaman zor kararlar vermek durumunda kalabileceklerinin farkındayız . Bu ikilemlerde onlara rehberlik edecek değerleri ve ilkeleri açıkça belirleyebilmenin önemli olduğuna inanıyoruz . Bununla beraber , bu ilke ve değerleri yalnızca yazılı hale getirmenin ve yayımlamanın yeterli olmadığının , ayrıca bu ilke ve değerlerin şirket içinde etkili bir şekilde iletilmesi gerektiğinin de bilincindeyiz . Çalışanlarımıza sunduğumuz etik ve uyum eğitimleri ile şirket kültürümüzü ortaya koyan ilke ve değerleri , başta davranış kurallarımız olmak üzere şirket politikalarımızı anlatıyoruz . Yeni başlayan çalışanlarımıza verdiğimiz oryantasyon eğitiminin yanı sıra , çalışanlarımıza iş etiğinin önemi konusunda farkındalığı yüksek tutmak adına verdiğimiz periyodik eğitimlerimiz ve odak gruplara özel düzenlediğimiz farklı eğitimlerimiz de mevcut .