INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 33

Etik liderliğin güçlü bir iş etiği kültürünün daimi bileşeni olduğuna inanıyoruz . Yalnızca üst yönetimimizin değil , Yemeksepeti ’ ndeki her seviyeden yöneticimizin de etik rol model olarak hareket etmesine ve gerek diğer çalışanlarla gerekse 3 . taraflarla etkileşimlerinde Yemeksepeti ’ ni ilke ve değerlerimiz çerçevesinde temsil etmelerine önem veriyoruz . Üst yönetim desteğinin ise , etik kültüre özgünlük ve güvenilirlik kazandırdığına , ayrıca tüm organizasyon ve üyeleri için doğru tonu belirlediğine inanıyoruz .
Yemeksepeti olarak etik ve uyum faaliyetleriniz hangi konular üzerinde yoğunlaşıyor ? İş etiği konusunda ne gibi yeni girişimler ve projeler üzerinde çalışıyorsunuz ? Yemeksepeti olarak etik ve uyum faaliyetlerimizi , bir parçası olduğumuz Delivery Hero grubunun da benimsediği , dürüstlük ve etik standartlar çerçevesinde sürdürülebilir bir şirket kültürü sağlayan uyum yönetim sistemi çerçevesinde yönetiyoruz . Etik ve uyum faaliyetlerimizi oluşturan unsurlar arasında başta davranış kurallarımız olmak üzere resmi şirket kurallarımız , etik ve uyum eğitimlerimiz , öncelikle çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın endişelerini dile getirebilecekleri iletişim kanallarımız , uyum yönetim sistemimizi ölçen ve değerlendiren çalışmalarımız ile finansal , hukuki , operasyonel ve itibari risklerin gözetimi yer alıyor .
31
Yemeksepeti olarak etik değerleri hiçbir zaman kısıtlayıcı , iş birimlerini engelleyen veya iş birimlerinin yükünü artıran bir etken olarak görmeyiz . ve sorumluluk alırken , her zaman etik ve doğru olan davranışlar sergilemesini bekliyoruz .
Çalışanlarımıza kılavuzluk eden resmi kurallarımızı oluşturarak , günlük operasyonlarımızda rol ve sorumlulukları çerçevesinde verdikleri kararların Yemeksepeti ilke ve değerleri ile örtüşen , etik , şeffaf ve hesap verilebilir kararlar olmasına destek oluyoruz . Yemeksepeti olarak açık kapı politikasını benimseyen kültürümüzü vurguluyoruz ve çalışanlarımıza , Uyum Ekibine her zaman erişebilecekleri bir e-posta adresi sunuyoruz . Bunun yanı sıra sadece çalışanlarımızın değil , tüm paydaşlarımızın erişimine açık olan Etik Hattımız aracılığıyla hukuka ve etik kurallara aykırı