INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 32

RÖPORTAJ

Etik Liderliğin Güçlü Bir İş Etiği Kültürünün Daimi Bileşenidir

30
Yemeksepeti Uyum Yöneticisi Cansu Alparman ’ a şirketlerinin etik ve uyum konularına bakışını , uygulamalarını ve hedeflerini sorduk .
Yemeksepeti olarak iş etiğine bakış açısınız nedir ?
Kurumsal kimliğimizin bir parçası olan iş etiğinin ,
Yemeksepeti ’ nin tüm paydaşlarının doğru kararlar almasını sağlayan , iç iletişimde dürüst , şeffaf bir güven ortamı kurulmasına öncülük eden , tüm paydaşlarımızın kendini güvende hissettiği , saygılı ve yalnızca mesleki anlamda değil , bireysel olarak da gelişim olanağı sunan bir atmosferin yaratılmasını sağlayan ilke ve değerlerle yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz .
Yemeksepeti olarak etik değerleri hiçbir zaman kısıtlayıcı , iş birimlerini engelleyen veya iş birimlerinin yükünü artıran bir etken olarak görmeyiz . Aksine , geniş bir perspektif ile etik ikilemleri doğru analiz ederek stratejimize yön vermek , verimlilik potansiyelimizi keşfetmek , süreçlerimizi iyileştirmek , tüm paydaşlarımız nezdinde etik bir marka bilinci oluşturmak gibi birçok fırsata ilham veren bir güç olarak görüyoruz .
Genç ve dinamik bir yapımız , “ startup ” ruhuna sahip bir kültürümüz var . Bu ruhu koruyarak , ortak hedefler altında birleşen her bir çalışanımızın hem bireysel eylemlerinde hem de Yemeksepeti ’ nin başarısında üstlendiği rollerde kararlar