INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 31

Etik ve Uyum Yönetimi

Rehberler Serisi Satışta !

INguide Rehberler Serisi

29
Etik ve İtibar Derneği tarafından Etik ve Uyum Yöneticilerinin gündelik hayatlarında rehber kitabı olması hedefiyle derlenmiş ve özel tasarlanmış INguide serimiz satışta .
Etik Kod • Etik Kültürü • Etik Kurulu Rehberi • KOBİ ’ lerde Yolsuzlukla Mücadele
• Danışma / İhbar Hattı • Sosyal Medya • Vaka Çalışmaları - 1 • Etik Raporlaması Rehberi
• Çıkar Çatışmaları • Ölçme ve Değerlendirme • Hediye ve Ağırlama • Rekabet Hukuku
• Siber Etik ve Uyum Rehberi • Vaka Çalışmaları - 2
www . teid . org . tr info @ teid . org . tr