INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 20

EŞİTLİK
18
Elbette , iş yeri jargonu bu konudaki en önemli araçtır . Üstelik bu tür cinsiyetçi söylemler , ilginç bir şekilde , aslında destekleyici olmak , yakınlık göstermek ve yardım etmek niyetiyle ortaya çıkar .
daha fazla değer verme olarak ortaya çıkabilir . " Kadın bölge müdürü ama bir görmen lazım ayrıca , sanki bir afet " gibi .
Ebeveynlik ve kariyerin bir arada yürüyemeyeceği inancı : Kadınların , ebeveyn olarak daha fazla görev üstlenmeleri gerektiğine olan inanç ile çoğu zaman ayrımcılığa maruz kalmaları bu durumu yansıtmaktadır . Ebeveynliğin hiçbir sorumluluğu sanki erkeklere ait değilmiş gibi davranılır . Benzer şekilde , bunun tersi olarak , kadınların neden ebeveyn olmadıkları da sorgulanır . " İki çocuğunuz varsa , bu zorlu tempoya ayak uydurabilir misiniz ?" prosedürleri etkisiz kalmaya mahkûm olacaktır . İhtiyacımız olan değişim , ancak günlük hayattaki cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırırsak gerçekleşecektir .
Günümüzde toplumun tüm dinamik ögeleri , cinsiyet ayrımcılığını köhne bir sorun olarak görüyor . Bilim de bu konuda artık çok daha net . Cinsiyetler arasında eğilimleri , tutumları ve becerileri açısından hemen hemen hiçbir fark bulunmamaktadır . İş yeri de dahil olmak üzere , çeşitli ortamlarda cinsiyetler arasında rastladığımız farklılıklar sadece ön yargılarla beslenen fikirlere dayanıyor . Günlük cinsel ayrımcılık da , şirketlerin özellikle mücadele etmesi gereken bir canavar olarak ortaya çıkıyor . Yoksa yapılacak tüm etik ve uyum programları , yenilikçi politikalar , çeşitlilik ve kapsayıcılık
Kaynaklar :
https :// www . smartcompany . com . au / people-human-resources / six-common-manifestations-everyday-sexism-work /
https :// www . bbc . com / worklife / article / 20170329-the-hidden-sexism-in-workplace-language
https :// www . accountingweb . co . uk / community / blogs / hudsonco / everyday-sexism-in-the-business-world