INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 13

ii . E-Pazaryeri Platformlarına İlişkin Önemli Kararlar - 2018 yılında aldığı kararda Rekabet Kurulu , sahibinden . com ’ un aşırı fiyatlama yaptığı gerekçesiyle idari para cezasına hükmetmiştir 20
ancak bu karar , Kurum ’ un eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle Ankara 6 . İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir 21 .
- Rekabet Kurulu 2016 yılında aldığı kararda , bu kez Yemeksepeti ’ nin restoranlar üzerinde baskı kurarak ve sözleşmelerine EKM koşulları koyarak restoranların , rakipleriyle çalışmasını engellediği gerekçesiyle idari para cezasına hükmetmiştir . 22
- Fransa , İtalya ve İsveç rekabet otoriteleri , Booking . com ’ un EKM uygulamalarını mercek altına almış ve Booking ’ in yalnızca dar EKM uygulamasına devam edeceğini taahhüt etmesinin ardından soruşturmalarını sonlandırmıştır .
- Aynı konuda Almanya rekabet otoritesi Bundeskartellamt , Booking ’ in dar ve geniş olmak üzere her türlü EKM uygulamasına son vermesi gerektiği yönünde karar almıştır ancak Düsseldorf Temyiz Mahkemesi , dar EKM hükümlerini portal ve oteller arasındaki genel anlaşmanın bir tür yan kısıtlamaları olarak değerlendirerek , rekabeti kısıtlamayacağı sonucuna ulaşmış ve Bundeskartellamt kararını iptal etmiştir . 23
- Rekabet Kurulu da 2017 yılında aldığı kararda , Booking . com ’ un sunduğu rezervasyon hizmeti kapsamındaki “ en iyi fiyat garantisi ” uygulamasının 4054 sayılı Kanun ’ u ihlal ettiğine karar vermiştir . 24
Avrupa Birliği Adalet Divanı ( ABAD ) 2017 yılındaki kararında , lüks imajının korunması amacıyla seçici dağıtım sisteminde yer alan yetkili satıcılar tarafından , yetkisiz üçüncü kişilerin online platformlardan yaptıkları satışlara yasak getirilmesinin rekabet hukuku açısından uygun olduğunu belirtmiş ve yaptırım uygulamamıştır .
-Bundeskartellamt 2013 yılında ise , satıcıların Amazon ’ dan başka bir internet satış kanalında daha ucuz bir ürün satma özgürlüklerinden Amazon tarafından mahrum bırakıldıkları iddialarını ve sözleşmelerdeki fiyat paritesi maddelerini incelemiş olup , Amazon tarafından kendi pazaryeri platformundaki tüm satıcılarla yapılan sözleşmelerde fiyat paritesi şartlarına yönelik hükümlerin kaldırılması ve bu durumun satıcılara açık bir şekilde bildirilmesiyle soruşturmayı sonlandırmıştır . 25
- İngiltere rekabet otoritesi Office of Fair Trading ( OFT ) de 2013 yılında Amazon hakkında aynı iddiaya ilişkin yürüttüğü soruşturmaya , aynı gerekçeyle son vermiştir . 26
- Son olarak Çin rekabet otoritesi State Administration for Market Regulation ( SAMR ), satıcılara dayattığı “ ikisinden birini seçme ” uygulaması nedeniyle Alibaba ’ ya yaklaşık 2,8 milyar Dolar idari para cezası vermiştir . 27
Sonuç olarak , konvansiyonel kanallara karşı ticaret hacminin hızlı yükseldiği e-ticaret sektörü , pek çok yönden rekabet hukukuna konu olmaya devam ettiği gibi , yaşanan çeşitli pazar aksaklıklarının etkili bir şekilde çözümü bakımından regülasyon tartışmalarının hızlandığı bir sektör olarak da gündemde kalmaktadır . Rekabet Kurumu tarafından yürütülmekte olan ve ön raporu yakın bir tarihte yayımlanan “ E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi ” nin gerek bundan sonraki rekabet hukuku uygulamalarına gerekse düzenleme çalışmalarına yön vermesi ve bu sektöre yönelik oluşturulacak kamu politikalarına ışık tutması beklenmektedir
11
20
Rekabet Kurulu ’ nun 01.10.2018 tarih ve 18-36 / 584-285 sayılı kararı
21
Ankara 6 . İdare Mahkemesi ’ nin 18 / 12 / 2019 tarih ve 2019 / 2625 sayılı kararı
22
Rekabet Kurulu ’ nun 09.06.2016 tarih ve 16-20 / 347-156 sayılı kararı
23
Düsseldorf Temyiz Mahkemesi ' nin 04.06.2019 tarih ve VI-Kart 2 / 16 sayılı kararı
24
Rekabet Kurulu ’ nun 05.01.2017 tarih ve 17-01 / 12-4 sayılı kararı
25
Bundeskartellamt ’ ın 26.11.2013 tarih ve B6-46 / 12 sayılı kararı
26
OFT kararı – 01.10.2013
27
SAMR kararı – 10.04.2021