INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği | Page 19

Birçok sosyal psikoloji araştırması , insanların birbirlerini ırk ve cinsiyete göre sınıflandırdığını ve stereotiplere göre içgüdüsel olarak tepki verdiğini göstermiştir . Bu yüzden “ günlük cinsiyet ayrımcılığı ” olarak nitelendireceğimiz bir durum , iş yerinde her an ve her seviyede ortaya çıkabilir . Üstelik tamamen masum görünümlüdür . Çoğu zaman böyle bir ayrımcılığa itiraz etmek , buna maruz kalmış kadını “ şirret , cadı , geçimsiz ” göstereceği için belli bir sessizlikle geçiştirilir . İş yerinde , “ tadın kaçmasına ” sebep olacak böyle bir hareketin kadın çalışanı kötü göstereceği korkusu bulunur . Bu da hem günlük ayrımcılığı artırmakta hem de bu ayrımcılığa maruz kalan kadını daha fazla mağdur etmektedir .

Peki bu nasıl gerçekleşir ?
Elbette , iş yeri jargonu bu konudaki en önemli araçtır . Üstelik bu tür cinsiyetçi söylemler , ilginç bir şekilde , aslında destekleyici olmak , yakınlık göstermek ve yardım etmek niyetiyle ortaya çıkar . Burada stereotipik kadın özellikleri öne çıkarılarak , samimiyet gösterici kelimeler kullanılır . Peki nedir bunlar ? Aşağıda bir bölümünü sizler için sıraladık :
Şaka gibi görünen aşağılamalar : Bu , genel olarak , en sık karşılaşılan ve çoğu zaman mağdurun da gülmesinin beklendiği , hatta mağdurun , gülmediği zaman suçlanabileceğini düşüneceği şakalardır . " Şu mini etek ile zaten gittiğin müşteri hayır dese şaşırırdım ", " Evet kadınlar sizleri de düşündük , süslenmeniz için sizlere ekstra süre vereceğiz " benzeri , masum gibi görünen ama kadınları aşağılayıcı basmakalıp ön yargılar içeren söylemlerdir .
17
Kadınların görüşlerini değersizleştirmek : Bu durum da ; kadınlara bahsi geçen konu ile ilgili hiçbir bilgileri yokmuş gibi açıklama ( mansplaining ) yapmak , kadınların görüşlerini umursamamak , hatta onları dinlememek şeklinde ortaya çıkabilir . “ Elbette hukuk doktoran olabilir güzelim ama ben sana bir medeni hukuku anlatayım ", “ Ya bu konuda senin bir üstün yok mu ?” gibi . Burada artık masum gibi görünme bile yoktur . Bu tür davranışlar , günlük cinsiyet ayrımcılığını açıkça gösteren haller olarak göze çarpar .
Kadına klişe bir rol verme : Bu durum , toplumsal cinsiyetçi bakış ile kadına cinsiyet temelinde bir görev vermek olarak ortaya çıkmaktadır . Kadınlar bazı işler için ya fazla yetenekli ya da fazla narindir . " İnşaat mühendisi olarak gece vardiyasında çalışmak için fazla narinsin , o kısmı biz hallederiz ", " Şöyle güzel bir çay yapsan da ellerinden içsek " gibi manasız cümlelerle ortaya çıkabilir .
Fiziksel görünümü ile fazla ilgilenme : Bu durum , kadın çalışanların fiziksel görünümlerine , yaptığı olumlu ya da olumsuz işlerden , üstlendiği görev ve sorumluluklardan