INmagazine Sayı 18 - Page 46

KRİZ Görsel www . freepik . com sitesinden alınmıştır .
22 manın sonuçlarını göz önünde bulundurursak içinde bulunduğumuz kriz döneminin suistimalciler için nasıl fırsatlar yaratabileceğini kolaylıkla tahmin edebiliriz .
Strateji Değişiklikleri Yaşanan derin kriz ve gelir kayıpları , şirketlere COVID-19 döneminde ve sonrasında nasıl iş yapacaklarını düşündürüyor . Yeni iş yapma şekilleri , bazı şirketler için önemsiz seviyede kalırken bazıları içinse radikal ve stratejik değişiklikleri tetikleyecek . Stratejik değişim ise kuvvetle muhtemel şirketlerin süreçlerinde ve iç kontrol sistemlerinde birçok değişime neden olacaktır . Eğer süreçler ve iç kontrol sistemi , yeni iş yapma şekillerine uygun biçimde tasarlanarak veya revize edilerek strateji ile uyumlu hâle getirilmezse yine suistimalciler için eşsiz fırsatlar ortaya çıkabilir .
Örneğin ; Airbnb yönetimi , 2020 cirosunun 2019 yılının yarısından dahi daha az olacağını görmesi , seyahat kısıtlaması ve daha da önemlisi seyahat başladığında nasıl bir ortamda yapılacağını tahmin edememesi nedeniyle toplam 7.500 çalışanının % 25 ’ ini işten çıkarma ve işlerinde çok önemli stratejik değişiklikler yapma kararı aldı . Veya bazı restoranlarda sosyal mesafenin korunması ve virüs riskinin azaltılması için özel camlı bölümlerde müşteriye hizmet edilmesi veya masalarda müşterilerin arasına şeffaf bloklar konulması gibi yaratıcı çözümler üretildiği görülüyor . Değişimin olduğu şirket ister Airbnb gibi büyük ölçekli olsun isterse küçük ölçekli bir restoran , stratejik değişiklikler süreçlerde ve iç kontrollerde yapılandırılmazsa suistimallere karşı kırılganlık artabilir .
1930 ’ lu yıllardaki büyük buhranda işsizlik oranı 3 yaklaşık % 25 olan Amerika ’ da , Nisan 2020 döneminde 4 resmi veriler % 14,7 ’ yi gösterirken resmi olmayan verilere göre işsizlik oranı % 20 ’ dir .
Kriz Dönemlerinde Değişen İnsan Davranışları ACFE , iki yılda bir yaptığı araştırmada suistimal vakalarındaki suistimalciler tarafından sergilenen davranışsal kırmızı bayrakları inceliyor . 2020 raporunda vakaların % 42 ’ sinde “ gelirin üzerinde yaşam tarzı ”, % 26 ’ sında ise “ finansal zorluklar ” en önemli kırmızı bayraklar olarak belirlenmiş . Ayrıca suistimalcilerin % 61 ’ i suçlarını işlerken mali sıkıntı belirtileri gösterirken , % 30 ’ u suçu işlerken işleri ve tazminatları konusunda endişe taşıyor . 5
Bu kriz ile hem şirketlerin hem de bireylerin gelir seviyelerinin düşeceği kesin . 1930 ’ lu yıllardaki büyük buhranda işsizlik oranı yaklaşık % 25 olan Amerika ’ da , Nisan 2020 döneminde resmi veriler % 14,7 ’ yi gösterirken resmi olmayan verilere göre işsizlik oranı % 20 ’ dir . Türkiye ’ de Mart ayında açıklanan resmi işsizlik oranı % 13,7 6 ancak resmi olmayan verilere göre bu oranın daha yüksek olduğu bilinen bir gerçek . İşini kaybetmeyen çalışanların maaşlarının da krizin uzun sürmesi durumunda şirketlerin yaşadığı ekonomik zorluklardan dolayı düşmesi olası . Rekor seviyede artan işsizlik ve iş hayatının ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizlik , suistimal yapma baskısını oldukça yükseltecek ve daha önce yapılması uygun görülmeyen davranışların rasyonelleştirilmesi kolaylaşacaktır .
Bunun yanında gelir seviyesi üzerinde yaşama arzusu ve hırsı taşıyan açgözlü suistimalciler ise azalan gelirlerini kabullenmeyecek ve artan suistimal fırsatlarını değerlendirecektir .
Teknoloji ve Siber Güvenlik Özellikle evden çalışma modeline hızlı geçişle , teknolojik alt yapısı yeterli olmayan veya siber güvenlik riski taşıyan şirketlerde veri hırsızlığı artabilir .
3 https :// www . thebalance . com / unemployment-rate-by-year-3305506
4 https :// www . bbc . com / news / business-52591262
5 https :// www . acfe . com / uploadedFiles / ACFE _ Website / Content / covid19 / Importance % 20 of % 20Anti-Fraud % 20Efforts % 20Document . pdf
6 https :// www . aa . com . tr / tr / ekonomi / issizlik-rakamlari-aciklandi / 1772668
ULUSLARARASI • digital developments in all aspects of business conduct, such as intera- cting with customers, suppliers and other third parties; • broader questions of the company’s role in society; • corporate governance; • behavioural science. 44 Yazı: Gemma Aiolfi - Basel Yönetişim Enstitüsü Here today and gone tomorrow? Integrity and anti-corruption in the private sector post covid-19 Governments are already contemplating life after lockdown and are keen to permit as many businesses as possible to resume operations, ramp up global trade once more, and to galvanise their economies as best they can - even as forecasts about global recession get bleaker by the day. A s economic activity resumes, what will be the effe- cts of the pandemic on the health and well-being of corporate integrity standards and anti-corrup- tion compliance? What support will companies need or want in the post-covid economic reality? Does Horrid History Help? Looking forward makes it tempting for policy makers to look back to similar periods of economic misery such as the fallout following the Spanish Flu, the Great Depression, or the long shadow of the economic downturn after the finan- cial crisis in 2008. Whatever these new or re-cycled eco- nomic recovery programmes entail, there are bound to be implications for anti-corruption compliance. Laws introdu- cing new compliance standards followed the 2008 financial crisis, but the changes experienced by companies in the last 10 years or so that have influenced anti-corruption comp- liance are profound and exceed the scope of the policy ma- king that has followed these historical examples. These changes were not only the result of new laws around the globe criminalising corporate bribery inspired by the OECD Bribery Convention and the ensuing explosion of in- terest in anti-corruption compliance. They were also more comprehensive and included: Companies should not therefore neglect their anti-corruption implementa- tion efforts. It might in fact be a time to consider more collaborative approaches like Collective Action These are just some of the transfor- mations that have influenced an- ti-corruption compliance, ethics and the notion of acting with integrity over the last decade. Default positions Some of these developments might be ditched, diluted or extended in the coming years, with implications for corporate standards on ethics and integrity. It’s not likely to be all bad news. It may be a rather mixed bag of opportunities and potential pitfal- ls and backtracking. Here are some thoughts on some possible scenarios from that mixed bag: The law will remain the law If it turns out that an organisation paid bribes, perpetrated fraud or tried to shore up its finances throu- gh improper practices allegedly as a result of the hardships caused by the pandemic, covid-19 will not provide a justification. Enforcement of laws addressing corruption and other forms of corporate crime will conti- nue. Companies should not therefore neglect their anti-corruption imple- mentation efforts. It might in fact be a time to consider more collaborative approaches like Collective Action. Prosecution authorities might be keen to get back to work, but some governments may inflict financial cuts that could affect the capacity of law enforcement to pursue investi- gations. Government cuts to stymie 45