INmagazine Sayı 18 - Page 4

IÇINDEKILER 20 COVID-19 öncesi dönemde şirketlerdeki iç kontrol sistemleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin risk anlayışı çerçevesinde tasarlanmıştı ve uygulanmaya devam ediyordu. COVID-19 salgınının getirdiği anormal, istikrarsız ve karmaşık 1 iş ortamı, yöneticilerin odağını bu krizde iş süreçlerine ve operasyonlara kaydırdı. 2 04 10 20 KAPİTALİZM 2.0 UYUM: “Dünyanın bir daha asla aynı olamayacağını söylediğimde kimileri güldü, kimileri ağladı, büyük bir çoğunluk ise sessiz kaldı. Atom bombası denemesini gördüğümde Bagavat Gita’da, Vişnu’nun prense görevlerini hatırlatmak için silahlarını kuşandığı ve ‘Şimdi ölüm oldum, dünyaların yok edicisi!’ dediği dizeler geldi aklıma.” Üçüncü Taraf Risklerini Hafife Almayın 3. TARAFLAR: Eşine ender rastlanır bir süreçten geçiyoruz. COVID-19 salgını bir yandan fiziksel ve psikolojik sağlığımızı tehdit ederken öte yandan iş dünyasının hemen her alanında kökten ve zorunlu değişimler yaşayacağımızın da habercisi. 14 Küresel COVİD-19 Mücadelesinde Yolsuzluk Alarmı HUKUK: Aralık, 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ilk ortaya çıktığında, birçoğumuz Covid-19’un Çin sınırları içerisinde kalacak ve tanısı konulduktan kısa bir süre sonra tıpkı diğer 21. yüzyıl salgın hastalıkları gibi kontrol altına alınarak sadece medikal mecrada anılacak bir virüsten ibaret olduğunu düşünmekteydik. Belki de uluslararası medyayı yakından takip etmeyenlerimiz tüm dünyayı alarma geçiren bu virüsü ve kolektif hayat üzerindeki olası etkilerini o dönemlerde duymamışlardı dahi. Şirketler Kriz Zamanlarında Suistimallere Karşı Neden Daha Kırılgan Oluyor? Krizler: COVID-19 öncesi dönemde şirketlerdeki iç kontrol sistemleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin risk anlayışı çerçevesinde tasarlanmıştı ve uygulanmaya devam ediyordu. COVID-19 salgınının getirdiği anormal, istikrarsız ve karmaşık iş ortamı, yöneticilerin odağını bu krizde iş süreçlerine ve operasyonlara kaydırdı. 24 Masallar, Destanlar, Şirketler ve Etik Zeka ETİK: La Fontaine’in bu meşhur masalında karga kolay kandırılabilecek bir canlıyı tilki ise kurnaz ve fırsatçı bir türü anlatır. Gerçekten de tilkiler doğal yaşamda hayatta kalmak için bazı yetenekler geliştirmiştir ancak onları kurnaz olarak nitelendirmek insan düşüncesinin bir sonucudur. Kurnazlık ile zekâ çoğu zaman karıştırılmış, kimi zaman kurnaz insanlara saygı duyulmuş kimi zaman kurnazlık zekânın kötüye kullanılmış hali olarak görülmüştür. Peki ama zekâ nedir? 30 Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve Etik Üçgeninde Şirketlerde Çıkar Çatışmasının Etkin Yönetimi 24 UYUM: Literatürde menfaat çatışması olarak da adlandırılan çıkar çatışması, bir kişinin kendi çıkarı ile hukuki ilişki içinde olduğu bir başkasının çıkarının ya da hukuki ilişki içinde olduğu iki ya da daha fazla kişinin her birinin diğeri ile olan çıkarlarının karşı karşıya gelmesidir 1 .